CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Tổng hợp các công thức chất hóa học vô cơ lớp 11Điện lyHằng số axit, hằng số bazơpH của dung dịch, chất chỉ thị màuPhản ứng điều đình ion trong dung dịch chất điện li Nitơ- Photpho Photpho Cacbon – SilicCông thức chất hóa học hữu cơ lớp 11Chủ đề lập công thức phân tử hợp hóa học hữu cơLập bí quyết phân tử chất hữu cơ

Tổng hợp các công thức hóa học vô cơ lớp 11

Điện ly

Dung dịch
*
Biểu diễn nguyên tố dung dịch, nồng độ
*
Tích số tan
*
Độ năng lượng điện li
*
Phân nhiều loại chất điện liDựa theo độ năng lượng điện li ta phân một số loại thành 2 các loại chất điện li

*
Cân bằng điện li – Hằng số năng lượng điện li
*
Mối liên hệ giữa hằng số năng lượng điện li cùng độ điện li
*

Hằng số axit, hằng số bazơ

Hằng số axit
*
Hằng số bazơ
*

pH của dung dịch, chất chỉ thị màu

*
Khái niệm về độ pH, độ pH trong các môi trường
*
Chất chỉ thị màu
*
Cách khẳng định độ pH của dung dịch
*
*

Đối cùng với axit yếu, bazơ yếu
*
*
*
Xác định pH đệm của dung dịch
*
*
*

Phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch hóa học điện li

*
Một số lấy ví dụ như về bội nghịch ứng trao đổi
*
*

Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử cùng ion
*
*
Phản ứng thủy phân của muối, môi trường xung quanh của hỗn hợp muối
*
Phản ứng thủy phân của muối, xét sự thủy phân của những muối
*
Kết luận
*
Xác định pH dung dịch khi trộn loãng bằng nước
*
*

Nitơ- Photpho

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11 phần Nitơ với hợp chất của Nitơ.

Bạn đang xem: Công thức hóa học lớp 11

– công thức điều chế Nitơ

NH4NO2 →t° N2+ 2H2O

NH4Cl + NaNO2 →t° N2+ NaCl + 2H2O

Công thức điều chếNH3

NH4++ OH– → NH3↑+ H2O

Các phương pháp hóa học tương quan đến hợp hóa học của Nitơ

Axit Nitric : HNO3

HNO3 không bền khi bao gồm ánh sách vẫn phân hủy 1 phần tạo thành NO2. Ta tất cả công thức phân diệt sau.

Xem thêm: Hài Hước: Cách Làm Người Khác Vui Vẻ : 20 Bí Quyết Để Hạnh Phúc Hơn Mỗi Ngày

4HNO3→4NO2+ O2+ 2H2O

Bên cạnh đó các em cần quan trọng đặc biệt nhớ đặc điểm của HNO3 khi tính năng với kịm loại. Hợp chất của Nitơ này có thể oxi hóa số đông các kim loại ngoại trừ Au cùng Pt.

*

Muối amoniNH4+ vàNO3–

Một số cách làm hóa học quan trọng

*

Photpho

Tính oxi hóa:
*
Tính khử:
*
Axit phophoric:
*
Phản ứng thủy phân của muối Photphat

PO43-+ H2O↔ HPO42-+ OH–

H2PO4–+ H2O↔ H3O++ HPO42-

Cacbon – Silic

Cacbon

Tính oxi hóa của Cacbon khi chức năng với:

Hidro:C+ 2H2→(tº, xt) CH4Kim loại:Al + C→ (t°) Al4C3Hợp hóa học của cabon và các công thức hóa học đề nghị nhớ.Cacbonđioxit (CO2)

Phản ứng với dung dịch kiềm:

CO2+ OH–→ HCO3–

CO2+ 2OH–→ CO32-+ H2O

Muối cacbonat

CO2 làm phản ứng với hỗn hợp kiệm tạo thành 2 muối bột HCO3– vàCO32-

*
Silic và những hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính chất khwr và tính oxi hóa của silic

*

✅ PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN HÓA

Công thức chất hóa học hữu cơ lớp 11

Xác định thành phần thành phần (m, %)
*
Xác định cân nặng phân tử của hóa học hữu cơ
*
Xác định cách làm phân tử
*

Chủ đề lập cách làm phân tử hợp chất hữu cơ

Xác định thành phần tỷ lệ khối lượng
*
Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất
*

Lập cách làm phân tử hóa học hữu cơ

Dựa vào phần trăm trọng lượng các nguyên tố
*
Thông qua công thức đơn giản dễ dàng nhất
*
Nếu đề bài quán triệt M thì để tìm n ta đề nghị biện luận như sau
*
Tính theo khối lượng sản phẩm đốt cháy
*

*
Trước đó

✅ CÔNG THỨC TOÁN 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️