CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 11

Tổng hợp các công thức hóa học vô cơ lớp 11Điện lyHằng số axit, hằng số bazơpH của dung dịch, chất chỉ thị màuPhản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li Nitơ- Photpho Photpho Cacbon – SilicCông thức hóa học hữu cơ lớp 11Chủ đề lập công thức phân tử hợp chất hữu cơLập công thức phân tử chất hữu cơ

Tổng hợp các công thức hóa học vô cơ lớp 11

Điện ly

Dung dịch
*
Biểu diễn thành phần dung dịch, nồng độ
*
Tích số tan
*
Độ điện li
*
Phân loại chất điện liDựa theo độ điện li ta phân loại thành 2 loại chất điện li

*
Cân bằng điện li – Hằng số điện li
*
Mối liên hệ giữa hằng số điện li và độ điện li
*

Hằng số axit, hằng số bazơ

Hằng số axit
*
Hằng số bazơ
*

pH của dung dịch, chất chỉ thị màu

*
Khái niệm về độ pH, độ pH trong các môi trường
*
Chất chỉ thị màu
*
Cách xác định độ pH của dung dịch
*
*

Đối với axit yếu, bazơ yếu
*
*
*
Xác định pH đệm của dung dịch
*
*
*

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

*
Một số ví dụ về phản ứng trao đổi
*
*

Cách biểu diễn phương trình dưới dạng phân tử và ion
*
*
Phản ứng thủy phân của muối, môi trường của dung dịch muối
*
Phản ứng thủy phân của muối, xét sự thủy phân của các muối
*
Kết luận
*
Xác định pH dung dịch khi pha loãng bằng nước
*
*

Nitơ- Photpho

Tổng hợp các công thức hóa học lớp 11 phần Nitơ và hợp chất của Nitơ.

Bạn đang xem: Công thức hóa học lớp 11

– Công thức điều chế Nitơ

NH4NO2 →t° N2+ 2H2O

NH4Cl + NaNO2 →t° N2+ NaCl + 2H2O

Công thức điều chếNH3

NH4++ OH– → NH3↑+ H2O

Các công thức hóa học liên quan đến hợp chất của Nitơ

Axit Nitric : HNO3

HNO3 không bền khi có ánh sách sẽ phân hủy một phần tạo thành NO2. Ta có công thức phân hủy sau.

Xem thêm: Hài Hước: Cách Làm Người Khác Vui Vẻ : 20 Bí Quyết Để Hạnh Phúc Hơn Mỗi Ngày

4HNO3→4NO2+ O2+ 2H2O

Bên cạnh đó các em cần đặc biệt nhớ tính chất của HNO3 khi tác dụng với kịm loại. Hợp chất của Nitơ này có thể oxi hóa hầu hết các kim loại ngoại trừ Au và Pt.

*

Muối amoniNH4+ vàNO3–

Một số công thức hóa học quan trọng

*

Photpho

Tính oxi hóa:
*
Tính khử:
*
Axit phophoric:
*
Phản ứng thủy phân của muối Photphat

PO43-+ H2O↔ HPO42-+ OH–

H2PO4–+ H2O↔ H3O++ HPO42-

Cacbon – Silic

Cacbon

Tính oxi hóa của Cacbon khi tác dụng với:

Hidro:C+ 2H2→(tº, xt) CH4Kim loại:Al + C→ (t°) Al4C3Hợp chất của cabon và các công thức hóa học cần nhớ.Cacbonđioxit (CO2)

Phản ứng với dung dịch kiềm:

CO2+ OH–→ HCO3–

CO2+ 2OH–→ CO32-+ H2O

Muối cacbonat

CO2 phản ứng với dung dịch kiệm tạo ra 2 muối HCO3– vàCO32-

*
Silic và các hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính khwr và tính oxi hóa của silic

*

✅ PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT MÔN HÓA

Công thức hóa học hữu cơ lớp 11

Xác định thành phần nguyên tố (m, %)
*
Xác định khối lượng phân tử của chất hữu cơ
*
Xác định công thức phân tử
*

Chủ đề lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Xác định thành phần phần trăm khối lượng
*
Lập công thức đơn giản nhất
*

Lập công thức phân tử chất hữu cơ

Dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố
*
Thông qua công thức đơn giản nhất
*
Nếu đề bài không cho M thì để tìm n ta phải biện luận như sau
*
Tính theo khối lượng sản phẩm đốt cháy
*

*
Trước đó

✅ CÔNG THỨC TOÁN 12 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️