Bài Tập Tỷ Giá Hối Đoái

Bài tập giao dịch quốc tế – TTQT là một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc giao dịch thanh toán giá trị của những lô mặt hàng giữa bên mua với bên bán sản phẩm thuộc nghành ngoại thương, mặc dù nhiên cũng có thể có trường hợp đặc biệt quan trọng không cần thông qua ngân mặt hàng là thanh toán quốc tế qua chi phí mã hóa (ví dụ: Bitcoin, Ethereum). Hãy thuộc Kế toán Việt Hưng tham khảo một trong những dạng bài bác toán thực tế về kế toán giao dịch quốc tế nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tỷ giá hối đoái

*
Mẫu bài tập giao dịch thanh toán quốc tế cơ phiên bản có lời giải

Các phương thức thanh toán giao dịch quốc tế phổ biến nhất bây chừ là:

Chuyển tiền bằng: Điện chuyển khoản (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư giao dịch chuyển tiền (MTR: Mail Transfer Remittance).Trả chi phí lấy hội chứng từ (C.A.D: Cash Against Document).Nhờ thu (Collection).Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).Bitcoin

NỘI DUNG CHÍNH


1. Bài xích tập giao dịch thanh toán quốc tế số 1 

*

BÀI GIẢI 1:

a) khách hàng: sở hữu USD bằng VND —> Ngắn hàng: buôn bán USD cài VND:

Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá bán hán USD/VND = 17.671.

b) khách hàng hàng: buôn bán EUR rước USD —> Ngân hàng: mua EUR phân phối USD:

Vậy bank sẽ áp dụng tỷ giá cài EUR/USD = 1.2692.

c) khách hàng: chào bán USD rước EUR —> Ngân hàng: download USD phân phối EUR:

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá thành EUR/USD = 1.2712.

d) khách hàng hàng: cung cấp JPY mang USD —› Ngân hàng: mua IPY bản USD;

Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá thành USD/JPY = 115,00.

e) khách hàng: chào bán GBP đem USD —> Ngân hàng: cài đặt GBP bán USD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá cài đặt GBP/USD = l,6568.

f) khách hàng hàng: phân phối USD lấy AUD —> Ngân hàng: sở hữu USD bán AUD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá bạn dạng AUD/USD = 07924.

2. Bài tập thanh toán giao dịch quốc tế số 2

*

BÀI GIẢI 2:

a) người tiêu dùng muốn cài 120M USD bởi VND

Phân tích: quý khách bán VND mua 120.000 USD

Ngân mặt hàng mua VND bán 120.000 USD

Ngăn mặt hàng bán 120.000 USD yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá cả USD/VND = 16.871.

Vậy khi quý khách muốn tải 120.000 USD, số VND đề nghị trả:

16.871120.000 USD = 2.024.520.000 VND.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 Từ Az, Cách Lên Đồ Tất Cả Các Tướng Trong Dtcl Mùa 7

b) khách hàng muốn buôn bán 960.000 EUR rước USD

Phân tích: người sử dụng bán 960.000 EUR mua USD

Ngân hàng mua 960.000 EUR bán USD

Ngăn mặt hàng mua 960.000 EUR đề nghị sẽ án dụng tỷ giá sở hữu EUE/USD = 1,2248

Vậy khi quý khách muốn chào bán 960.000 EUR rước USD, số USD khách hàng có được:

1.2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD.

c) quý khách hàng muốn bán 92.500 USD lẫy EUR

Phân tích: người tiêu dùng bán 92.500 USD mua EUR

Ngân mặt hàng mua 92.500 USD bán EUR.

Ngăn hàng bán EUR yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá thành EUR/USD =1,2298

Vậy khi người tiêu dùng muốn buôn bán 92.500 USD mang EUR. Số EUR quý khách hàng có được:

92.500 USD/ 1.2298 = 75.215 EUR.

d) quý khách bán 12.358.000 JPY mang USD

Phân tích: người tiêu dùng bán 12.358.000 IPY mua USD

Ngân sản phẩm mua 12.358.000 PY bán USD

Ngân hàng bán USD phải sẽ ấp đụng tỷ giá thành USD/JPY = 115,00

Vậy khi người sử dụng muốn buôn bán 12.358.000 JPY rước USD, số USD người sử dụng có được:

12.358.000 IPY / 115,00 = 107.461 USD.

e) quý khách muốn download 28.320 GBP bởi USD

Phân tích: người tiêu dùng bán USD mua 28.320 GBP

Ngân hàng mua USD bán 28.320 GBP

Ngân hàng phân phối GBP cần sẽ áp dụng tỷ giá thành GBP/USD = 1,6600

Vậy khi người tiêu dùng muốn download 28.320 GBP bẳng USD. Số USD quý khách hàng phải trả:

28.320 GBP x I,6600 = 47,011,2 USD

f) người tiêu dùng muỗn buôn bán 56.900 USD rước AUD

Phân tích: khách hàng bán 56.900 USD download AUD

Ngân hàng cài 56.901 USD chào bán AUD

Ngân hàng chào bán AUD yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá thành AUD/USD: 0,6924

Vậy khi người tiêu dùng muốn ý muốn bán 56.900 USD mang AUD, số AUD người sử dụng có:

56.900 USD/0,6914 = 82.178 USD.

3. Bài tập số 3

*

BÀI GIẢI 3

a) quý khách A: download 20.000 GBP bằng CHF

Phân tích:

Khách mặt hàng bán bít mua USD; quý khách bán USD, mua 20.000 GBP

Ngân hàng mua CHE chào bán USD: bank mua LISD, bán 20.000 GBP

Ngân sản phẩm bán USD mua CHE phải sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/CHF: 1,2611

Ngân hàng cài USD, phân phối 20.000 CHF buộc phải sẽ án dụng tỷ giá bán GBP/USD: 1.7691

Tính tỷ giá thành GBP/CHF (b):

*

Vậy khi quý khách A thiết lập 20.000 GBP bởi CHF, số CHF quý khách phải trả:

20.000 GBP x GBP/CHF(h) = 20.000 x 2.2310 = 44.620 CHE

b) quý khách hàng B: phân phối 20.000 GBP đem CHF

Phân tích:

Khách sản phẩm bán 21.000 GHP mua USD: quý khách hàng bán USD, mua CHF

Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD: bank mua USD, bán CHF

Ngăn mặt hàng mua 20.000 GHP bán USD đề nghị sẽ vận dụng tỷ giá mua GBP/USD: 1,7651

Ngăn sản phẩm mua USD, bán CHF yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giá bán mua USD/CHF: 1,2541

Tính tỷ giá cài GBP/CHF (m):

*

Vậy khi người tiêu dùng B bán 20.000 GHP mang CHF, số CHF người tiêu dùng có:

20.000 GBP x GBP/CHF(m) = 20.000 x 2,2136 = 44.272 CHF

c) quý khách hàng C: cài 28.000 EUR bằng VND

Phân tích:

Khách hàng bán VND mua USD. Quý khách hàng bán USD. Mua 28.000 EUR.

Ngân hàng mua VND bán USD: ngân hàng mua LSD, hán 28.000 EUR.

Ngân sản phẩm bán USD mua VND yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giá bán bán USD/VND: 16.890

Ngăn sản phẩm bán 28.000 EUR mua USD bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giá bán bán EUR/USD: 1,2298

Tính tỷ giá cả EUR/VIND (b):

*

Vậy khi người sử dụng C tải 28.000 EUR bằng VND, số VND người sử dụng phải trả:

28.000 EUR x EUR/VND (b) = 28.000 x 20.771 = 581.588.000 VND

d) người tiêu dùng D: buôn bán 28.000 EUR bởi VND

Phân tích:

Khách sản phẩm bán 28.000 EUR mua USD; quý khách hàng bán USD, mua VND

Ngân sản phẩm mua 38.0001 EUR bán USD: ngân hàng mua LSD, bán VND

Ngân hàng mua USD chào bán VND bắt buộc sẽ áp dụng tỷ giá bán mua USD⁄VND: 16.888

Ngân sản phẩm mua 28.000 EUR, bán USD buộc phải sẽ vận dụng tỷ giá bán mua EUR/USH: 1,2248

Tỉnh tỷ giá cài đặt EUR/VND (m):

*

Vậy khi quý khách D buôn bán 28.000 EUR. Bởi VND. Số VND quý khách hàng có:

28.000 EUR x EUR/VND (m) = 28.000 x 20684,4224 = 579.163.827,2 VND

e) người tiêu dùng E: thiết lập 40.000 AUD bởi VND

Phân tích:

Khách mặt hàng bán VND mua USD; quý khách bán USD, mua 40.000 AUD

Ngân sản phẩm mua VND bán USD; bank mua USD, bán 40.000 AUD

Ngăn hàng bán USD mua VND bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giá chỉ bán USD/VND: 16.890

Ngăn mặt hàng bán 40.000 AUD, mua USD bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giá bán bán AUD/USD: 0,7727

Tỉnh tỷ giá cả AUD/VND(b):

*

Vậy khi khách hàng E cài 41.000 AUD bằng VND. Số VND quý khách hàng phải trả:

40.000 AUD x AUD/VND (b) = 40.000 x 13.050.903 = 522.036.120 VND

f) quý khách F: buôn bán 40.000 AUD lấy VND

Phân tích:

Khách mặt hàng bán 40.000 AUD mua USD: quý khách bán USD. mua VND

Ngân hàng mua 40.000 AUD bán USD: ngân hàng mua USD, bán VND

Ngăn hàng mua USD bán VND cần sẽ áp dụng tỷ giá chỉ mua LSD/VND: 16.888

Ngân sản phẩm mua 40.000 AUD, bán USD yêu cầu sẽ áp dụng tỷ giả mua AUD/USD: 0.7681

Tỉnh tỷ giá sở hữu AUD/VND (m):

*

Vậy khi khách hàng F buôn bán 40.000 AUD rước VND, số VND người tiêu dùng có:

D x AUD/VND (m) = 40.000 x 12.971,6728 = 866.912 VND

g) người sử dụng G: chào bán 12 triệu JPY lấy VND