Cho Tôi Được Một Lần

đến tôi được một lần chú ý hoa giăng đầu ngõ Một lần mua hoa đỏ lên tim một lần dìu em quý phái nhà bắt đầu Tình yêu trong tầm với Ngọt tiếng nói thơm hơi mang lại tôi được một lần quan sát trăng soi trọn về tối Một lần nhìn mây ngủ quên trôi một đợt trót thương mến ngàn lối lòng tin xa về cho tới Ngời sáng sủa trên lưng đồi Xin mang lại tôi được một lượt Nhìn lũ chim trắng bay Dập dìu qua đó đây Ngày đó được nghe súng im tương đối Ðời thôi ân oán thôi hờn kính yêu cùng kiếp tín đồ Cho tôi được một đợt Nhìn quê hương đợi sáng một lượt nhân nghĩa sinh sống lên ngôi người người cùng phổ biến vui một lối Ðời thôi không lừa dối bởi đã yêu thương rồi

Bạn đang xem: Cho tôi được một lần


Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hoàng Anh Giảm 15Kg Trong 2 Tháng Để Thi Hoa Hậu Việt Nam, Thực Đơn Giúp 9X Giảm 20 Kg Chỉ Trong 2 Tháng

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.