TẾT ÂM LỊCH TIẾNG ANH LÀ GÌ

Tết Nguyên Đán là một dịp nghỉ lễ cổ truyền trong giờ đồng hồ Anh được gọi là “Tet holiday” có chân thành và ý nghĩa to mập trong cuộc sống của bạn Việt. Vày vậy, bài toán sở hữu một vốn từ vựng giờ Anh về Tết nhiều chủng loại sẽ giúp bạn để lại ấn tượng, mở có tầm đôi mắt của bằng hữu quốc tế về văn hoá nước mình. Còn mong chờ gì nữa, cùng Tiếng Anh Nghe Nói học tập ngay cỗ từ vựng chủ thể về đầu năm Việt Nam thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé!


Tất tần tật 100+ trường đoản cú vựng tiếng Anh về đầu năm Nguyên Đán hay tuyệt nhất 2023

Từ vựng tiếng Anh về tết – mốc thời hạn trong thời điểm Tết Quý Mão

Before New Year’s Eve /bɪˈfɔːr njuːˌjɪəz ˈiːv/: tất niênLunar New Year / ˈluː.nərˌnjuː ˈjɪər/ (n): đầu năm Âm lịch, đầu năm Nguyên ĐánLunar calendar /ˈluːnə ˈkælɪndə/ (n): kế hoạch âmNew Year’s Eve /ˌnjuːˌjɪəz ˈiːv/ (n): Giao thừaThe New Year /ðiː njuː ˈjɪər/ (n): tân niên
*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về tết – các loại cây và hoa trong mùa Tết

apricot blossom /ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ (n): hoa maichrysanthemum /krɪˈsænθəməm/ (n): cúc đại đoákumquat tree /kumquat triː/ (n): cây quấtmarigold /ˈmærɪgəʊld/ (n): cúc vạn thọpaperwhite paperwhite (n): hoa thuỷ tiênpeach blossom /piːʧ ˈblɒsəm/ (n): hoa đàoorchid /ˈɔːkɪd/ (n): hoa lanthe New Year tree /ðə njuː jɪə triː/ (n): cây nêu ngày Tết

Những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về đầu năm mới – các biểu tượng ngày Tết

altar /ˈɔːltə/ (n): bàn thờbanquet /ˈbæŋkwɪt/ (n): bữa tiệc, bữa cỗcalligraphy pictures /kəˈlɪgrəfi ˈpɪkʧəz/ (n): bức thư phápfireworks /ˈfaɪəwɜːks/ (n): pháo bôngfirecrackers /ˈfaɪəˌkrækəz/ (n): pháofirst caller /fɜːst ˈkɔːlə/ (n): fan xông đấtlucky money /ˈlʌki ˈmʌni/ (n): tiền lì xìred envelop /rɛd ɪnˈvɛləp/ (n): bao lì xìritual /ˈrɪʧʊəl/ (n): lễ nghiparallel /ˈpærəlɛl/ (n): câu đốiincense /ˈɪnsɛns/ (n): hương, nhangThe Kitchen God /ðə ˈkɪʧɪn gɒd/ (n): táo apple quântaboo /təˈbuː/ (n): điều cấm kị, điều kiêngspring festival /sprɪŋ ˈfɛstəvəl/ (n): hội xuân

Từ vựng ngày đầu năm mới – các món ăn uống ngày Tết 

Betel /ˈbiːtəl/ (n): trầu cauBoiled chicken /bɔɪld tʃɪk.ɪn/ (n): gà luộcCashew nut /ˈkæʃ.uː nʌt/ (n): hạt điềuChưng cake /chưng keɪk/ (n): bánh chưngDried candied fruits /draɪd ‘kændɪd fruːts/ (n): mứt hoa quảDried bamboo shoots soup /draɪd bæmˈbuː ʃuːt suːp/ (n): canh măng khôFatty pork /ˈfæti pɔːk/ (n): mỡ thừa lợnFive-fruit tray / faɪv fruːt treɪ/ (n): mâm ngũ quảGreen bean sticky rice / griːn biːn ˈstɪki raɪs/ (n): xôi đỗJellied meat /ˈdʒel.id miːt/ (n): thịt đôngMeat stewed in coconut juice /miːt stjuːd ɪn ‘kəʊkənʌt ʤuːs/ (n): giết mổ kho nước dừaLean pork paste /liːn pɔːk peɪst/ (n): giò lụaPickled small leeks /ˈpɪkld smɔːl liːks/ (n): củ kiệuPickled onion /ˈpɪk.əl ʌn.jən/ (n): dưa hànhPistachio /pɪˈstæʃ.i.əʊ/ (n): phân tử dẻ cườiRoasted pumpkin seeds /rəʊst pʌmp.kɪn siːd/ (n) hạt bíRoasted sunflower seeds /rəʊst sʌnˌflaʊər siːd/ (n): phân tử hướng dươngRoasted watermelon seeds /rəʊst ˈwɔː.təˌmel.ən siːd/ (n): hạt dưaSalad /ˈsæləd/ (n): nộmSpring roll /ˌsprɪŋ ˈrəʊl/ (n): nemSteamed sticky rice /stiːmd ˈstɪki raɪs/ (n): xôi

Từ vựng ngày đầu năm mới – những loại trái cây ngày Tết

Banana /bəˈnɑːnə/ (n): trái chuốiBuddha’s hand /ˈbʊdəz hænd/ (n): trái phật thủCoconut /ˈkəʊkənʌt/ (n): quả dừaCustard táo /ˈkʌstəd ˈæpl/ (n): quả mãng cầuFig /fɪg/ (n): trái sungMango /ˈmæŋgəʊ/ (n): quả xoàiPapaya /pəˈpaɪə/ (n): quả đu đủWatermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/ (n): quả dưa hấu

Từ vựng ngày đầu năm – các vận động trong cơ hội Tết

(to) ask for calligraphy pictures /ɑːsk fɔː kəˈlɪgrəfi ˈpɪkʧəz/: xin chữ thư pháp(to) buy new clothes/ new shoes/ new household items /baɪ njuː kləʊðz/njuː ʃuːz/njuː ˈhaʊshəʊld ˈaɪtəmz/: bán buôn quần áo/ giày dép/ đồ dùng dụng trong bên mới(to) burn joss paper/gold paper /bɜːn ʤɒs ˈpeɪpə/gəʊld ˈpeɪpə/: đốt vàng mã(to) depart /dɪˈpɑːt/: xuất hành(to) decorate the house /dɛkəreɪt ðə haʊs/: trang trí đơn vị cửa(to) dress up /drɛs ʌp/: bác bỏ diện áo quần đẹp(to) exchange New Year’s wishes /ɪksˈʧeɪnʤ njuː jɪəz ˈwɪʃɪz/ (n): chúc đầu năm mới nhau qua lại(to) expel evil /ɪksˈpɛl ˈiːvl/: xua xua đuổi tà mafamily reunion / fæmɪli riːˈjuːnjən/ (n): sum vầy gia đìnhfirst visit / fɜːst ˈvɪzɪt/ (n): xông nhà, xông đất(to) give lucky money /gɪv ˈlʌki ˈmʌni/: mừng tuổi(to) go to the pagoda to lớn pray for luck /gəʊ tuː ðə pəˈgəʊdə tuː preɪ fɔː lʌk/: đi chùa ước may(to) have one week off during Tet holiday /həv wʌn wiːk ɒf ˈdjʊərɪŋ Tet ˈhɒlədeɪ/: có một tuần lễ nghỉ trong đợt Tết(to) honor the ancestors /ɒnə ði ˈænsɪstəz/: tưởng nhớ tổ tiênspring flower market /sprɪŋ ˈflaʊə ˈmɑːkɪt:/ (n): chợ hoa xuân(to) release fish/birds back into the wild /rɪˈliːs fɪʃ/bɜːdz bæk ˈɪntə ðə waɪld/: phóng sinh(to) play cards /pleɪ kɑːdz/: nghịch bài(to) spend time with our loved ones /spɛnd taɪm wɪð ˈaʊə lʌvd wʌnz/: dành thời gian với những người dân thân yêu(to) sweep the floor, clean the house / swiːp ðə flɔː/, /kliːn ðə haʊs/: quét nhà, lau dọn nhà cửa(to) visit relatives and friends /vɪzɪt ˈrɛlətɪvz ænd frɛndz/: thăm chúng ta hàng, các bạn bè(to) watch the fireworks /wɒʧ ðə ˈfaɪəwɜːks/: coi pháo hoa

Những lời chúc bởi từ vựng giờ đồng hồ Anh về đầu năm hay duy nhất năm 2023

*

I hope that your family will have health and peace in the upcoming year.

Bạn đang xem: Tết âm lịch tiếng anh là gì

(Dịch: Tôi hy vọng rằng gia đình bạn sẽ có sức khỏe và bình yên trong năm sắp tới tới.)I wish you the very best in the upcoming year. May all of your wishes come true & all of your goals be accomplished.(Dịch: Tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong năm chuẩn bị tới. Ao ước rằng mọi điều ước của chúng ta trở thành hiện nay và tất cả các mục tiêu của người sử dụng đều được hoàn thành.)Wish you a Happy New Year!(Dịch: Chúc bạn năm mới hạnh phúc!)May you have a happy, prosperous, và peaceful new year.(Dịch: Chúc chúng ta có 1 năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.)I send you my best wishes for a joyful and resilient year that will see you through all the difficult times.(Dịch: Tôi gởi đến bạn những lời chúc tốt đẹp tuyệt vời nhất của tôi cho một năm vui vẻ và kiên định để giúp bạn vượt qua mọi thời điểm khó khăn.)Let my sincere wishes be a constant part of your amazing life’s journey. I wish you good health and a trouble-free life in the upcoming year.(Dịch: Hãy coi gần như lời chúc thực lòng của tôi luôn luôn là một phần trong hành trình cuộc sống thường ngày tuyệt vời của bạn. Tôi chúc các bạn sức khỏe xuất sắc và một cuộc sống thường ngày vô ưu trong thời điểm sắp tới.)Wishing you abundance & prosperity this new year.(Dịch: Chúc bạn dư dả cùng thịnh vượng những năm mới này.)May your business flourish.(Dịch: Chúc cho các bước kinh doanh của khách hàng phát đạt.)Happy New Year and best wishes for good fortune, health, và cheer.(Dịch: Chúc mừng năm mới tết đến và chúc chúng ta may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.)

Một số đoạn văn tiếng Anh áp dụng từ vựng về Tết

Bài số 1:

Tet is a popular holiday in Vietnam, celebrated with family. This celebration marks the lunar new year và is celebrated throughout the country. The sự kiện celebrates the coming together of extended family members & friends to share good food & enjoy watching fireworks.

Bản dịch:

Tết là một dịp nghỉ lễ phổ phát triển thành ở Việt Nam, thường xuyên được ăn mừng với với gia đình. Lễ lưu niệm này đánh dấu sự kiện năm mới tết đến vừa mang đến và được tổ chức triển khai trên khắp khu đất nước. Sự tụ họp của các thành viên vào đại gia đình và anh em để ăn với nhau các món tiêu hóa và trải nghiệm những màn pháo hoa.

Bài số 2: 

Tet is a holiday that’s observed on the first days of the Lunar New Year. Vietnamese people clean & repaint their homes a few weeks before the New Year. They also purchase new apparel. People prepare Banh thông thường – traditional cakes, & other treats a day or two before the holiday. All of the family gathered for a reunion meal on New Year’s Eve. The entire family should be there at the dinner table. The younger family members honor the elders on the first day of the new year. Then they visit their friends, neighbors, và relatives.

Xem thêm: Tại Sao Ăn Mãi Không Béo ? Lý Giải Nguyên Nhân Và Mẹo Tăng Cân An Toàn


Bản dịch:

Tết là một thời điểm dịp lễ được tổ chức vào hầu như ngày trước tiên của tết Nguyên Đán. Người việt Nam lau chùi và vệ sinh và tô lại nhà cửa trước dịp năm mới tết đến vài tuần. Chúng ta cũng mua áo xống mới. Phần nhiều người sẵn sàng bánh chưng, các loại bánh truyền thống cuội nguồn và những món ăn uống khác trước thời điểm dịp lễ một hoặc nhì ngày. Anh chị quây quần bên bữa cơm sum vầy trong tối giao thừa. Cả gia đình nên xuất hiện tại bàn ăn uống tối. Những thành viên vào gia đình nhỏ dại tuổi tri ân những người dân lớn tuổi vào ngày đầu tiên của năm mới. Sau đó, họ mang đến thăm chúng ta bè, sản phẩm xóm cùng họ sản phẩm của họ.

Bài số 3:

Giving and receiving Tet lucky money has long been a practice, though no one is quite sure when or where it began. Today, it is still regarded as a custom to do so on New Year’s Day. The red envelope is a lucky charm. Giving children lucky money is said khổng lồ bring them lucky things, according khổng lồ traditional beliefs. The adults with the kids have a happy life & better learning performances. Receiving lucky money is a tradition that also symbolizes health. The amount of lucky money in each envelope will vary depending on the circumstances of each family. The blessing, rather than more or less money, is what matters.

Bản dịch: 

Cho và nhận mừng tuổi Tết trường đoản cú lâu đã trở thành một tập tục, mặc dù không có ai rõ nó bắt đầu từ lúc nào hay sinh hoạt đâu. Ngày nay, tục lệ vào ngày đầu năm mới này vẫn được thân nguyên. Phong bao lì xì là một lá bùa may mắn. Cho trẻ em lì xì được tin là sẽ đem đến cho trẻ gần như điều may mắn, theo quan niệm truyền thống. Fan lớn chúc các em nhỏ dại có một cuộc sống thường ngày vui vẻ và việc học tập tốt hơn. Dấn lì xì cũng chính là một truyền thống lịch sử tượng trưng mang đến sức khỏe. Con số lì xì trong những phong bao sẽ khác biệt tùy nằm trong vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. Mặc dù vậy, phước lành, chứ chưa hẳn nhiều hay ít tiền, mới là vấn đề quan trọng.

Bài số 4:

Vietnamese people send each other good luck wishes during the first three days of the year, và elder family members give lucky money to younger family members. The hopes for children’s health và intelligence are embodied by these red envelopes. A distinctive & significant custom associated with the Lunar New Year is first footing. Every Vietnamese family will pick a person who has grace, kindness, và laughter as their first visitor. The first foot, in our opinion, predicts how the following year will go.

Bản dịch: 

​Người việt nam gửi cho nhau những lời chúc may mắn trong cha ngày đầu năm, người lớn tuổi thì lì xì cho người nhỏ tuổi. Những mong muốn về sức khỏe và trí óc của của con trẻ được thể hiện thông qua những phong bao mở hàng đỏ này. Một phong tục đặc trưng và có ý nghĩa sâu sắc gắn lập tức với đầu năm Nguyên đán là xông đất. Mỗi gia đình Việt phái nam sẽ chọn một người tất cả duyên, giỏi bụng với hay mỉm cười làm người xông nhà. Người xông nhà, theo ý kiến của nước tôi, sẽ dự kiến năm sau sẽ ra mắt như cụ nào.​

Bài viết sẽ vừa giới thiệu cho mình một lượng khá đa dạng từ vựng giờ đồng hồ Anh về Tết truyền thống tại vn trong giờ Anh. Tiếng đây, với vốn tự vựng trên, tiếng Anh Nghe Nói mong mỏi rằng bạn đã sở hữu thể từ bỏ tin reviews về thời gian lễ quan trọng đặc biệt này với bạn bè khắp năm châu. Đồng thời, chúng ta có thể kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh với Giáo Viên nước ngoài miễn phí tổn tại giờ Anh Nghe Nói để sàng lọc chủ đề từ bỏ vựng phù hợp nhé!

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học tập Tiếng Anh giao tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GV quốc tế (Anh, Mỹ, Canada…) các bạn có thể tham khảo chi tiết tại: https://hoanghaistore.com/lichhoc-hocphi/