DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Cho tôi xin tệp tin word biểu mẫu hội chứng từ kế toán mới nhất áp dụng cho khách hàng - Hoàng Minh (TPHCM).


Bạn đang xem: Danh mục chứng từ kế toán

*
Mục lục bài viết
*
Biểu mẫu bệnh từ kế toán

Ảnh chụp bảng giao dịch tiền lương

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT update toàn văn 37 biểu mẫu bệnh từ kế toán tính đến thời khắc hiện tại còn có giá trị áp dụng.

Nội dung này được địa thế căn cứ vào Thông tứ 200/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế kế toán Doanh nghiệp, Thông tư 133/2016/TT-BTC phía dẫn cơ chế kế toán doanh nghiệp bé dại và vừa. Rõ ràng như sau:

I. Biểu mẫu bệnh từ kế toán về lao cồn tiền lương

1. Bảng chấm công_số hiệu 01a-LĐTL

2. Bảng chấm công làm thêm giờ_số hiệu 01b-LĐTL

3. Bảng giao dịch thanh toán tiền lương_số hiệu 02-LĐTL

4. Bảng giao dịch tiền thưởng_số hiệu 03-LĐTL

5. Giấy đi đường_số hiệu 04-LĐTL

6. Phiếu xác thực sản phẩm hoặc công việc hoàn thành_số hiệu 05-LĐTL

7. Bảng giao dịch tiền làm cho thêm giờ_số hiệu 06-LĐTL

8. Bảng thanh toán tiền mướn ngoài_số hiệu 07-LĐTL

9. đúng theo đồng giao khoán_số hiệu 08-LĐTL

10. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hòa hợp đồng giao khoán_số hiệu 09-LĐTL

11. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương_số hiệu 10-LĐTL

12. Bảng phân chia tiền lương và bảo hiểm xã hội_số hiệu 11-LĐTL

II. Biểu mẫu hội chứng từ kế toán về hàng tồn kho

13. Phiếu nhập kho_số hiệu 01-VT

14. Phiếu xuất kho_số hiệu 02-VT

15. Biên bản kiểm nghiệm thứ tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá_số hiệu 03-VT

16. Phiếu báo vật dụng tư sót lại cuối kỳ_số hiệu 04-VT

17. Biên bạn dạng kiểm kê trang bị tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá_số hiệu 05-VT

18. Bảng kê tải hàng_số hiệu 06-VT

19. Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ_số hiệu 07-VT

III. Biểu mẫu hội chứng từ kế toán tài chính về bán hàng

20. Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi_số hiệu 01-BH

21. Thẻ quầy hàng_số hiệu 02-BH

IV. Biểu mẫu triệu chứng từ kế toán về tiền tệ

22. Phiếu thu_số hiệu 01-TT

23. Phiếu chi_số hiệu 02-TT

24. Giấy đề nghị tạm ứng_số hiệu 03-TT

25. Giấy thanh toán giao dịch tiền nhất thời ứng_số hiệu 04-TT

26. Giấy đề xuất thanh toán_số hiệu 05-TT

27. Biên lai thu tiền_số hiệu 06-TT

28. Bảng kê quà tiền tệ_số hiệu 07-TT

29. Bảng kiểm kê quỹ (dùng mang đến VND)_số hiệu 08a-TT

30. Bảng kiểm kê quỹ (dùng mang lại ngoại tệ, kim cương tiền tệ_số hiệu 08b-TT

31. Bảng kê chi tiền_số hiệu 09-TT

V. Biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính về tài sản cố định

32. Biên bạn dạng giao nhấn TSCĐ_số hiệu 01-TSCĐ

33. Biên bản thanh lý TSCĐ_số hiệu 02-TSCĐ

34. Biên bạn dạng bàn giao TSCĐ thay thế sửa chữa lớn hoàn thành_số hiệu 03-TSCĐ

35. Biên bạn dạng đánh giá chỉ lại TSCĐ_số hiệu 04-TSCĐ

36. Biên bản kiểm kê TSCĐ_số hiệu 05-TSCĐ

37. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ_số hiệu 06-TSCĐ


Xem thêm: Lịch Chiếu Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (Phim), Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Nội dung nêu bên trên là phần giải đáp, support của công ty chúng tôi dành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu người sử dụng còn vướng mắc, vui mắt gửi về thư điện tử info

*
*
21,499


cơ chế kế toán, Biểu mẫu hội chứng từ kế toán, chứng từ kế toán, Thông tứ 200/2014/TT-BTC, Thông bốn 133/2016/TT-BTC,