Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 12

Giải VBT Toán lớp 3 bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng phân tách 2; 5

Với lời bài giải bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 bài xích 4 máu 2 sách Kết nối học thức hay, không thiếu nhất để giúp học sinh dễ dàng làm bài xích tập về đơn vị trong VBT Toán lớp 3 với học giỏi hơn môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 12


Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 bài xích 4 tiết 2 - liên kết tri thức

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 bài xích 1: Số?

a)

×5555555555
13579246810
5

b)

:5101520253035404550
5555555555
1

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 5, bảng phân tách 5 nhằm điền số tương thích vào ô trống.

a)

×5555555555
13579246810
5152535451020304050

b)

:5101520253035404550
5555555555
Thương12345678910

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 bài 2: Nối (theo mẫu).

*

Lời giải:

Thực hiện nay phép tính và nối với hiệu quả tương ứng.

Xem thêm: Đọc Truyện Phép Tắc Của Quỷ Tập 1, Phép Tắc Của Quỷ

Ta có: 5 × 9 = 45.

Khi đó ta nối biểu thức 5 × 9 cùng với số 45.

Thực hiện giống như với các biểu thức còn lại:

15 : 5 = 3

10 : 2 = 5

5 × 7 = 35

5 × 8 = 40

45 : 5 = 9

Vậy ta nối như sau:

*

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 bài bác 3: >, 8 nên 5 × 3 > 40 : 5.

b) Ta có: 45 : 5 = 9; 2 × 6 = 12

Do 9

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 bài 4: gặm 50 hoa lá cúc vào những lọ, từng lọ 5 bông. Hỏi cắn được mấy lọ hoa cúc như vậy?