VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TẬP 1 TRANG 12

Giải VBT Toán lớp 3 Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5

Với lời bài giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 4 Tiết 2 sách Kết nối tri thức hay, đầy đủ nhất sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong VBT Toán lớp 3 và học tốt hơn môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 12


Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 4 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 1: Số?

a)

×5555555555
13579246810
5

b)

:5101520253035404550
5555555555
1

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 5, bảng chia 5 để điền số thích hợp vào ô trống.

a)

×5555555555
13579246810
5152535451020304050

b)

:5101520253035404550
5555555555
Thương12345678910

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 2: Nối (theo mẫu).

*

Lời giải:

Thực hiện phép tính và nối với kết quả tương ứng.

Xem thêm: Đọc Truyện Phép Tắc Của Quỷ Tập 1, Phép Tắc Của Quỷ

Ta có: 5 × 9 = 45.

Khi đó ta nối biểu thức 5 × 9 với số 45.

Thực hiện tương tự với các biểu thức còn lại:

15 : 5 = 3

10 : 2 = 5

5 × 7 = 35

5 × 8 = 40

45 : 5 = 9

Vậy ta nối như sau:

*

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 3: >, 8 nên 5 × 3 > 40 : 5.

b) Ta có: 45 : 5 = 9; 2 × 6 = 12

Do 9

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 4: Cắm 50 bông hoa cúc vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được mấy lọ hoa cúc như vậy?