ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VINH 2020

Năm 2021, trường Đại học tập Vinh thông tin tuyển sinh 8.175 chỉ tiêu. Điểm sàn của trường năm nay dao rượu cồn từ 16 mang đến 24 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học vinh 2021 đã được chào làng ngày 16/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học vinh 2020

Điểm chuẩn Đại học tập Vinh năm 2021-2022

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại học tập Vinh năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học Vinh năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140205 Giáo dục thiết yếu trị C00; D01; C19; C20 21
2 7140208 Giáo dục QP-AN C00; D01; A00; C19 19
3 7140201 Giáo dục Mầm non M00; M01; M10; M13 26
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T01; T02; T05 30
5 7140202 Giáo dục tè học C00; D01; A00; C20 26
6 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao A00; A01; D01; B00 25
7 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 22
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; B00; D07 20
9 7140218 Sư phạm kế hoạch sử C00; C19; C20; D14 21
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 24
11 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D14; D15; D66 29
12 7140231C Sư phạm giờ Anh (lớp tài năng) D01; D14; D15; D66 35
13 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 19
14 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; B00 23
15 7140213 Sư phạm Sinh học A00; A01; B08; B00 19
16 7140211 Sư Phạm trang bị lý A00; A01; B00; A10 19
17 7720301 Điều dưỡng B00; B08; D07; D13 19
18 7320101 Bảo chí C00; D01; A00; A01 17
19 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 16
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 16
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00; B00; D01; A01 17
22 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 16
23 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 18
24 7420201 Công nghệ sinh học B00; B02; B04; B08 16
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18
26 7480201C Công nghệ thông tin quality cao A00; A01; D01; D07 18
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 16
28 7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 16
29 7810101 Du lịch C00; D01; A00; A01 16
30 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
31 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 17
32 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 16
33 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 ---
34 7520207 Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông A00; B00; D01; A01 18
35 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa A00; B00; D01; A01 18
36 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
37 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18
38 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; B00; D01; A01 16
39 7580202 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy A00; B00; D01; A01 22
40 7480101 Khoa học sản phẩm tính A00; A01; D01; D07 18
41 7460202_ĐHV Khoa học dữ liệu và thống kê A00; A01; B00; D01 16
42 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 17
43 7380107 Luật khiếp tế C00; D01; A00; A01 17
44 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 22
45 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 16
46 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 16
47 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01; B08 16
48 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 16
49 7310205 Quản lý đơn vị nước C00; D01; A00; A01 16
50 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; B00; D01; B08 16
51 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 16
52 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D07 17
53 7340101C Quản trị kinh doanh quality cao A00; A01; D01; D07 18
54 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17
55 7310630 Việt nam giới học C00; D01; A00; A01 16
56 7340201 Tài thiết yếu ngân hàng A00; A01; D01; D07 17
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140205 Giáo dục bao gồm trị ---
2 7140208 Giáo dục QP-AN ---
3 7140201 Giáo dục Mầm non ---
4 7140206 Giáo dục Thể chất ---
5 7140202 Giáo dục tè học ---
6 7140209C Sư phạm Toán học unique cao ---
7 7140219 Sư phạm Địa lý ---
8 7140212 Sư phạm Hóa học ---
9 7140218 Sư phạm lịch sử ---
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn ---
11 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh ---
12 7140231C Sư phạm giờ đồng hồ Anh (lớp tài năng) ---
13 7140210 Sư phạm Tin học ---
14 7140209 Sư phạm Toán học ---
15 7140213 Sư phạm Sinh học ---
16 7140211 Sư Phạm đồ lý ---
17 7720301 Điều dưỡng ---
18 7320101 Bảo chí ---
19 7620105 Chăn nuôi ---
20 7310201 Chính trị học ---
21 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử ---
22 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt ---
23 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô ---
24 7420201 Công nghệ sinh học ---
25 7480201 Công nghệ thông tin ---
26 7480201C Công nghệ thông tin quality cao ---
27 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
28 7760101 Công tác làng mạc hội ---
29 7810101 Du lịch ---
30 7340301 Kế toán ---
31 7310101 Kinh tế ---
32 7580301 Kinh tế xây dựng ---
33 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
34 7520207 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông ---
35 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ---
36 7580201 Kỹ thuật xây dựng ---
37 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
38 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ---
39 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy ---
40 7480101 Khoa học lắp thêm tính ---
41 7460202_ĐHV Khoa học tài liệu và thống kê ---
42 7380101 Luật ---
43 7380107 Luật gớm tế ---
44 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
45 7620109 Nông học ---
46 7620301 Nuôi trồng thủy sản ---
47 7850103 Quản lý khu đất đai ---
48 7140114 Quản lý giáo dục ---
49 7310205 Quản lý bên nước ---
50 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường ---
51 7229042 Quản lý văn hóa ---
52 7340101 Quản trị gớm doanh ---
53 7340101C Quản trị tởm doanh chất lượng cao ---
54 7340122 Thương mại năng lượng điện tử ---
55 7310630 Việt nam học ---
56 7340201 Tài chính ngân hàng ---
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 46 - Bài 3 Trang 46 Sgk Toán 5

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140205 Giáo dục chính trị ---
2 7140208 Giáo dục QP-AN ---
3 7140201 Giáo dục Mầm non ---
4 7140206 Giáo dục Thể chất ---
5 7140202 Giáo dục tè học ---
6 7140209C Sư phạm Toán học chất lượng cao ---
7 7140219 Sư phạm Địa lý ---
8 7140212 Sư phạm Hóa học ---
9 7140218 Sư phạm lịch sử ---
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn ---
11 7140231 Sư phạm tiếng Anh ---
12 7140231C Sư phạm giờ Anh (lớp tài năng) ---
13 7140210 Sư phạm Tin học ---
14 7140209 Sư phạm Toán học ---
15 7140213 Sư phạm Sinh học ---
16 7140211 Sư Phạm đồ gia dụng lý ---
17 7720301 Điều dưỡng ---
18 7320101 Bảo chí ---
19 7620105 Chăn nuôi ---
20 7310201 Chính trị học ---
21 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử ---
22 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt ---
23 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô ---
24 7420201 Công nghệ sinh học ---
25 7480201 Công nghệ thông tin ---
26 7480201C Công nghệ thông tin chất lượng cao ---
27 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
28 7760101 Công tác làng hội ---
29 7810101 Du lịch ---
30 7340301 Kế toán ---
31 7310101 Kinh tế ---
32 7580301 Kinh tế xây dựng ---
33 7620115 Kinh tế nông nghiệp ---
34 7520207 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông ---
35 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa ---
36 7580201 Kỹ thuật xây dựng ---
37 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
38 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông ---
39 7580202 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy ---
40 7480101 Khoa học lắp thêm tính ---
41 7460202_ĐHV Khoa học tài liệu và thống kê ---
42 7380101 Luật ---
43 7380107 Luật gớm tế ---
44 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
45 7620109 Nông học ---
46 7620301 Nuôi trồng thủy sản ---
47 7850103 Quản lý đất đai ---
48 7140114 Quản lý giáo dục ---
49 7310205 Quản lý bên nước ---
50 7850101 Quản lý tài nguyên cùng môi trường ---
51 7229042 Quản lý văn hóa ---
52 7340101 Quản trị tởm doanh ---
53 7340101C Quản trị ghê doanh unique cao ---
54 7340122 Thương mại điện tử ---
55 7310630 Việt phái mạnh học ---
56 7340201 Tài bao gồm ngân hàng ---
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm bốn duy ĐHBKHN

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn chi phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Vinh năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Vinh 2021-2022 đúng mực nhất trên hoanghaistore.com