VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2 TRANG 49

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài rèn luyện Trang 49 vbt toán 4 tập 2, nhằm học giỏi toán 4 tập 2. Nội dung bài viết này giúp những em nắm vững được lý thuyết cũng tương tự cách giải những bài tập của bài xích Luyện tập. Giải thuật được soạn đầy đủ, cụ thể và cụ thể


*

Bài tập 1: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

Viết hiệu quả vào ô trống:

Hướng dẫn giải:

Phân số thiết bị nhất

(3 over 7)(3 over 5)(8 over 15)(1 over 8)(1 over 5)

Phân số máy hai

(6 over 7)(9 over 10)(4 over 5)(1 over 6)(1 over 10)

Thương

(21 over 42)

(30 over 45)

(40 over 60)

(6 over 8)

(10 over 5)

Rút gọn

(1 over 2)

(2 over 3)

(2 over 3)

(3 over 4)

2

Bài tập 2: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

Tính (theo mẫu)

Mẫu (2,,:,,2 over 3 = 2 imes 5 over 3 = 10 over 3)

a) (3:2 over 7 = 3 imes 7 over 2 = 21 over 2)

b) (2:1 over 3 = 2 imes 3 over 1 = 6)

c) (4:9 over 2 = 4 imes 2 over 9 = 8 over 9)

d) (3:1 over 4 = 3 imes 4 over 1 = 12)

Bài tập 3: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng lớn (1 over 2)m. Tính chiều dài của hình đó.

Hướng dẫn giải:

Theo bài xích ra ta gồm chiều dài của hình chữ nhật là:

(2:1 over 2 = 2 imes 2 over 1 = 4 (m) )

Đáp số: 4m

Bài tập 4: Trang 49 vbt toán 4 tập 2

Cho những phân số (1 over 2;1 over 3;1 over 6;1 over 18).Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần (1 over 18)?

Mẫu: (1 over 2: 1 over 18 = 1 over 2 imes 18 over 1 = 18 over 2 = 9)

Vậy: (1 over 2)gấp 9 lần (1 over 18)

Hướng dẫn giải:

(1 over 3:1 over 18 = 1 over 3 imes 18 over 1 = 18 over 3 = 6)

Vậy (1 over 3)gấp 6 lần(1 over 18)

(1 over 6:1 over 18 = 1 over 6 imes 18 over 1 = 18 over 6 = 3)