TỤNG KINH A DI ĐÀ

Trong Phật giáo thì ghê A Di Đà đó là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của các Phật tử ở các nước Châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam.

Chuỗi vòng suôn sẻ của bạn, coi ngay!.

Bạn đang xem: Tụng kinh a di đà


Ý nghĩa của nhì chữ Lăng Nghiêm 

Kinh A Di Đà khởi nguồn từ đâu?

Kinh A Di Đà (tiểu bạn dạng Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu đuối của Đại Vô Lượng Thọ kinh (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch từ Phạn bạn dạng qua Hán bản.

Kinh A Di Đà (tiểu bạn dạng Sukhàvatì - vyùha) là một phiên bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ ghê (đại phẩm Sukhàvatì - vyùha), dịch trường đoản cú Phạn phiên bản qua Hán bản. Bạn dạng Kinh fan viết dùng làm tư liệu tham khảo ở trên đây là phiên bản dịch của pháp môn sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, một trong các toàn tập Tịnh Độ dịch từ thời điểm năm 147 mang lại năm 713 sau Tây lịch.

Tập kinh cửa hàng Vô Lượng lâu (Amitayur - Dhyàna Sutra) đến ta biết nguyên lai của lý thuyết Tịnh độ do Đức Phật say đắm Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử thành vương vãi Xá, nổi loạn cản lại vua phụ thân là Tần Bà Sa La với hạ ngục nhà vua này; hoàng hậu cũng bị giam vào một trong những nơi. Sau đó, hoàng hậu cầu thỉnh Đức Phật chỉ cho bà một chỗ xuất sắc đẹp hơn, nơi không có những tai biến xảy ra như vậy.

Đức vắt Tôn liền hiện tại thân trước phương diện bà với thị hiện cho biết tất cả các Phật độ với bà chọn quốc độ của Phật A Di Đà coi như về tối hảo, Phật bèn dạy dỗ bà bí quyết tụng niệm về quốc độ này để cuối cùng được thác sinh vào đó. Ngài dạy dỗ bà bằng giáo pháp riêng của Ngài và đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà.

Cả nhị giáo pháp cuối cùng chỉ là một, điều này ta hoàn toàn có thể thấy rõ theo số đông lời Ngài dạy dỗ Tôn mang A Nan ở đoạn cuối của những bài pháp: "Này A Nan, hãy ghi nhớ bài thuyết pháp này và tái diễn cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Học thuyết này, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà". Quan điểm đó của kinh tiệm Vô Lượng thọ như mong mỏi nói lên lý thuyết A Di Đà cùng bắt đầu với học thuyết Nguyên thủy, đều vày Đức chũm Tôn thuyết. (Các tông phái đạo Phật, bản dịch của Tuệ Sỹ, Tu thư Đại học tập Vạn Hạnh 1973, tr.329).

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực độc nhất trong Phật giáo

Ý nghĩa của ghê A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi vai trung phong mà hành trì, chứ không hề qua trung gian phương tiện đi lại giúp họ đạt cho nhất trọng tâm bất loạn.

Kinh A Di Đà là kinh khen ngợi công đức và được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh này chuyển sở hữu nội dung rất nâng cao do đức Phật mê say Ca Mâu Ni từ giảng nói. Nhận biết ý này yêu cầu Hòa Thượng mê say Trí Quảng nói: “Niệm Phật không hẳn là kêu Phật. Đa số fan lầm tưởng kêu thương hiệu Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu thương hiệu Phật. Suốt ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu thương hiệu Phật nhằm vãng sanh thì không thể nào vãng sanh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi chổ chính giữa mà hành trì, chứ không cần qua trung gian phương tiện đi lại giúp họ đạt cho nhất tâm bất loạn. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho việc vô thủy vô chung. Còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, tốt pháp giới tạng thân.

Danh trường đoản cú Vô lượng, nếu diễn đạt xét theo không gian, sẽ là Vô lượng quang; nếu trên cương vị thời gian, vậy nên Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma - kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga - kàya) giả dụ Phật được xem như là ông phật "giáng hạ cố kỉnh gian". Nếu như Ngài được coi như một người thương Tát đã tiến lên Phật quả, thì Ngài là 1 trong vị Phật đang thành, như ý trung nhân Tát đề xuất Khổ (Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni). Nói cách đúng mực hơn, nếu họ mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi mang lại một hài lòng về Phật, nghĩa là Vô lượng quang hình tượng của trí thông minh giải thoát (Phật trí); Vô lượng thọ biểu tượng của đại định (tâm giải thoát), làm việc ngoài các vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ, với nhân biện pháp giác ngộ của trí tuệ và từ bi khôn xiết tận, toàn bộ chỉ đơn giản và giản dị là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

Nghiên cứu vãn về thần chú "Om Mani Padme Hūm"

Nghi thức tụng tởm A Di Đà Việt nghĩa

Chúng nhỏ nguyện ước đức Phật A Di Đà, thị tự chấn tích quang quẻ lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư mùi hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị các loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam chị em thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc bay mê đồ rất sanh Tịnh độ.

Ý nghĩa Vô lượng quang với Vô lượng thọ, và nhân giải pháp giác ngộ của trí tuệ và từ bi hết sức tận, tất cả chỉ giản dị và đơn giản là những phân tích và lý giải về Vô lượng.

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam. (7 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:

Nam mô tam mãn nhiều một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

NGUYỆN HƯƠNG

 Nguyện mang lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Phưởng phất khắp mười phương.

Cúng nhường ngôi Tam Bảo,

Thề trọn đời duy trì đạo,

Theo trường đoản cú tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm ý trung nhân Đề kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng quay về bờ Giác.

 TÁN PHẬT

 Đấng Pháp vương vãi vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành tầm thường bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp tía kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

 QUÁN TƯỞNG

 Phật bọn chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Đạo thông cảm không thể bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí vai trung phong Đảnh Lễ: Nam tế bào tận hư không, trở nên pháp giới, thừa hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, hiền khô Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí vai trung phong Đảnh Lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư tình nhân Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp chư tôn người yêu Tát, Linh đánh Hội Thượng Phật bồ Tát. (1 lạy) 

Chí vai trung phong Đảnh Lễ: Nam mô Tây Phương cực Lạc nuốm giới, đại trường đoản cú đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán vắt Âm người thương Tát, Đại nỗ lực Chí ý trung nhân Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương tình nhân Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng ý trung nhân tát. (1 lạy) 

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư mùi hương xạ nhiệt,

Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn,

Tùy xứ kiết tường vân.

Thành ý phương ân,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô mùi hương Vân Cái ý trung nhân Tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật người yêu Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô xấu hổ đại bi trọng tâm đà-la-ni. Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phát duệ số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô mãng cầu ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phân phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha người tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, phân phát sa phân phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra phải trì địa rị nhan sắc ni na, ba dạ ma mãng cầu ta bà ha.

Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Vớ đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Mang kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

KHAI kinh KỆ

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.

Ngã kim con kiến văn đắc lâu trì.

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng thuộc mười phương Phật

Con ni phát nguyện rộng

Thọ trì tởm Di Ðà

Trên đền tứ ơn nặng,

Dưới cứu vãn khổ bố đường.

Xem thêm: Bánh Dứa Nổi Tiếng Đài Loan Có Gì Mà Nổi Tiếng Đến Như Vậy? Bánh Dứa Đài Loan Có Gì Mà Nổi Tiếng Đến Như Vậy

Nguyện cho những người thấy nghe

Ðều phát lòng bồ-đề,

Nếu một báo thân này

Sanh qua cõi rất lạc

 Nam tế bào Bổn Sư yêu thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

KINH A DI ĐÀ

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật ý trung nhân Tát (3 lần).

PHẬT NÓI gớm A DI ĐÀ

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở khu vực vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: hầu hết là bậc A La Hán mọi bạn đều thân quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, hầu như vị đại đồ đệ như thế. Với hàng Đại người thương Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa tình nhân Tát, Càn-Đà-Ha-Đề người tình Tát, Thường-Tinh-Tấn người tình tát… thuộc với các vị Đại nhân tình tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn.... đại chúng cùng cho dự hội.

Bấy giờ đức phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: “Từ phía trên qua châu mỹ quá mười muôn ức cõi Phật, có quả đât tên là cực Lạc, trong thế giới đó tất cả đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là cực lạc? vì chưng chúng sanh trong cõi đó không có bị mọi sự khổ, chỉ hưởng đa số điều vui, phải nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại trong cõi cực Lạc tất cả bảy từng bao lơn, bảy từng rèm lưới, bảy từng sản phẩm cây, đều bởi bốn hóa học báu bao quanh giáp vòng, chính vì như thế nên nước đó tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc bao gồm ao bằng bảy chất báu, vào ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần sử dụng cát đá quý trải làm cho đất. Rubi bạc, lưu lại ly, pha lê hiệp thành đông đảo thềm, mặt đường ở bốn mặt ao; trên thềm đường có lầu gác cũng phần nhiều nghiêm sức bởi vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao bao gồm hoa sen phệ như bánh xe: hoa sắc xanh thời tia nắng xanh, sắc rubi thời tia nắng vàng, sắc đỏ thời ánh nắng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy.

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi nước của ông phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, hôm mai sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Bọn chúng sanh trong cõi kia thường vào mức sáng sớm, đông đảo lấy đãy hoa đựng rất nhiều hoa tốt đem cúng nhường mười muôn ức tiên phật ở phương khác, đến giờ ăn uống liền quay trở lại bổn quốc nạp năng lượng cơm ngừng đi tởm hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm nhường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường sẽ có những kiểu như chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, như thế nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; hồ hết giống chim đó sớm hôm sáu thời kêu giờ đồng hồ hòa nhã.

Tiếng chim đó diễn nói hầu như pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất ý trung nhân đề phần, chén bát thánh đạo phần.. Bọn chúng sanh trong cõi kia nghe giờ đồng hồ chim kết thúc thảy hồ hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá-Lợi-Phất! Ông chớ nhận định rằng những kiểu như chim đó thiệt là vì tội báo sanh ra. Bởi sao? vị cõi của tiên phật đó không có ba đường dữ.

Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật kia tên con đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Hồ hết giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn tạo cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến đổi hóa làm nên đấy thôi.

Xá-Lợi-Phất! vào cõi nước của tiên phật đó, gió nhẹ thổi động những hàng cây báu và hễ mành lưới báu, có tác dụng vang ra giờ đồng hồ vi diệu, thí như trăm nghìn đồ vật nhạc đồng một lúc hòa chung. Fan nào nghe giờ đồng hồ đó thoải mái và tự nhiên đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó thành công công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy.

Xá-Lợi-Phất! nơi ý ông nghĩ về sao? Đức Phật đó bởi sao hiệu là A Di Đà?

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang đãng sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước trong mười phương không biến thành chướng ngại vì vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống thọ vô lượng vô bờ a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, đã có được mười kiếp.

Xá-Lợi-Phất! Lại tiên phật đó tất cả vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử phần lớn là bực A La Hán, chẳng bắt buộc tính đếm mà có thể biết được, hàng tình nhân tát chúng cũng đông như thế.

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, mọi chúng sinh vãng sinh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có khá nhiều vị bực độc nhất vô nhị sanh té xứ, số đó siêu đông, chẳng nên tính đếm nhưng biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

Xá-Lợi-Phất! chúng sanh làm sao nghe đông đảo điều bên trên đây, nên phải phát nguyện mong sanh về nước đó. Vày sao? bởi vì đặng thuộc với những bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sinh về cõi đó.

Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện phái nữ nhân nào nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của tiên phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc nhì ngày, hoặc bố ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời bạn đó cho lúc lâm chung đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân ở trước bạn đó. Người đó thời gian chết tâm thần không điên đảo, tức tốc được vãng sanh về cõi nước rất Lạc của ông phật A Di Đà.

Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự tác dụng ấy yêu cầu nói số đông lời như thế.

Nếu bao gồm chúng sinh nào, nghe phần đông lời bên trên đó, buộc phải phải phân phát nguyện sanh về cõi nước rất Lạc.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số đông đảo đức Phật như thế đều ngơi nghỉ tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi Tam thiên Đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Nam, tất cả đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật… Hằng hà sa số đầy đủ đức Phật như thế, hầu như tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các ngươi phải phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức duy nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! nhân loại phương Tây, gồm đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật… Hằng hà sa số hầu như đức Phật như thế, đa số tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “Chúng sanh những ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương Bắc, gồm đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật… Hằng hà sa số số đông đức Phật như thế, hồ hết tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh những ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá-Lợi-Phất! thế giới phương dưới, bao gồm đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật… Hằng hà sa số các đức Phật như thế, hồ hết tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thật thà rằng: “Chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.