TỪ ĐIỂN ANH VIỆT VIỆT ANH

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt việt anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn gồm thể setup app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra từ điển dễ dàng khi gọi văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu thị
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : trang bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kết kiệu xung quanh
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ trang bị từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : trường đoản cú điển thứ
main dictionary : từ điển chủ yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Toplist #Tag: Phim Nàng Dâu Hoàng Gia Tập 28 Thuyết Minh, Nàng Dâu Hoàng Gia Tập 28

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to use dictionaries | compile, write | edit | publish