TRẮC NGHIỆM THỰC VẬT DƯỢC TRƯƠNG THỊ ĐẸP

http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm ĐỀ THI THỰC VẬT DƯỢC VB2-2014 LẦN a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) c) d) a) b) 1) các kiểu gồm bó dẫn gặp mặt thân lớp Hành Bó mộc hình chữ V, bó mạch kín Bó ông chồng bao vòng mô cứng xếp nhiều vòng Bó mộc hình chữ V kẹp libe xếp không sản phẩm tự Bó libe đồng trọng điểm bao vòng nội bì trụ phân bì 2) hình thái thụ phấn phong cách gì? Thụ phấn chéo bắt buộc trường đoản cú thụ phấn trường đoản cú thụ phấn cần Thụ phấn chéo cánh 3) vào câu sau, câu ĐÚNG cụm hoa tán cuống hoa dài gửi hoa lên khía cạnh phẳng Lông bảo vệ giúp hấp thụ nước Chùm trục các hoa không hạn, hoa già gốc, hoa tất cả cuống Lỗ khí phong cách dị bào bao gồm tế bào chúng ta không 4) các hoa kiểu dáng tán các cuống hoa dài theo cánh hoa những cuống hoa dài các cuống hoa nhiều năm ngắn khác những cuống hoa tỏa từ đầu cành hoa 5) Tràng phụ thường gặp mặt Bên nhị bên bao hoa bên tràng bên tràng 6) Sau thụ tinh, giai đoạn trở nên tân tiến hợp tử tế bào → hình ước → hình đuôi cá → hình tim tế bào → tế bào → tế bào → hình mong → hình tim tế bào → tế bào → hình cầu → hình tim → hình đuôi cá tế bào → tế bào → tế bào → hình tim → hình đuôi cá 7) Vách tế bào nội nhũ hạt cafe Pectic Hemicellulose hóa học gỗ Cellulose 8) Nội nhũ xuất hiện từ Sự phối hợp giao từ bỏ đực lắp thêm với noãn ước Sự phối kết hợp giao từ đực vật dụng hai với nhân lưỡng tướng mạo Sự phối kết hợp giao tự đựcthứ vớinhân lưỡng tướng Sự cách tân và phát triển phôi trung khu 9) Sự thụ tinh kép Giao tử đực trang bị kết phù hợp với trợ bào, giao trường đoản cú đực sản phẩm công nghệ hai với nhân lưỡng tướng mạo Giao tử đực lắp thêm kết phù hợp với noãn cầu, giao từ bỏ đực trang bị hai với trợ bào Giao tử đực lắp thêm kết hợp với noãn cầu, giao từ đực lắp thêm hai với nhân lưỡng tướng mạo Giao tử đực sản phẩm kết phù hợp với tế bào đối cực, giao tự đực lắp thêm hai cùng với nhân lưỡng tướng 10) Lá bắc to, tất cả màu phủ bọc cụm hoa gọi buồng Bông mo http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm c) Bông d) Mo 11) Lá Hạt è cổ thực vật say mê nghi với nhiệt độ khô điểm lưu ý a) gồm ống tiết mô mượt b) Biểu phân bì hạ suy bì hóa tế bào cứng c) Lỗ khí nằm sâu phòng đựng lỗ khí d) Lỗ khí nằm sâu phòng ẩn lỗ khí 12) Cây những vết bụi a) cây xanh hay gỗ nhỏ dại phân nhánh b) Cây gỗ phân nhánh từ gốc c) cây cối hay gỗ nhỏ có lóng ngắn d) cây cỏ hay mộc phân nhánh từ cội 13) Sự hội đàm khí nước bên bên thể thực đồ dùng nhờ: 1) Lỗ khí 2) Lỗ vỏ 3) Lớp cutin 4) Biểu suy bì 5) Lỗ nước a) 1, 2, b) 1, 2, c) 2, 4, d) 1, 4, 14) chọn thích theo hình bên a) Biểu so bì b) Calci oxalat hình cầu gai c) Mô mềm giậu d) Lỗ khí 15) mặt phẳng phân chia tế bào mô phân sinh rễ a) nhiều hướng khác b) Tiếp con đường c) Tiếp con đường xuyên trung tâm d) Xuyên trọng điểm 16) phần trăm hemicellulose vách tế bào thứ cấp cho tế bào thực vật dụng a) khoảng chừng 10% b) khoảng chừng 30% c) khoảng tầm 40% d) khoảng 20% 17) Một chín tất cả số mảnh vỏ gấp rất nhiều lần số noãn, a) Nang cắt vách b) Nang bỏ vách c) Nang nứt bên giá noãn d) Nang chẻ ô 18) Mô mềm bó libe bó gỗ rễ cấu tạo cấp a) Tia ruột b) Tượng tầng c) Mô mượt ruột d) tế bào mềm gỗ 19) xuất phát sóng hạt vết tích a) Cuống noãn đính vào thân noãn b) mồm lỗ noãn phù c) Đường lồi mặt hạt d) vị trí nối lớp vỏ noãn 20) Rễ có size tương đương chạm mặt a) Rễ chùm, rễ bất định http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm b) Rễ bất định, rễ mút c) Rễ củ, rễ cà kheo d) Rễ lớp Hành, rễ củ 21) Lỗ khí kiểu trực bào chạm mặt họ a) cà phê b) Cải c) Hoàng liên d) Cẩm chướng 22) đông đảo loài cỏ sống dẻo nhờ thân rễ thân khí sinh có mặt từ a) Chồi thân rễ b) Chồi xuất xắc chồi bên thân rễ c) Cả nhị chồi chồi bên thân rễ d) Chồi mặt thân rễ 23) Tràng hoa chia thành hai môi, môi lồi vào họng tạo cho họng bị khép kín đáo kiểu tràng a) Hình khía cạnh nạ b) Hình lưỡi bé dại c) Hình buồm d) Hình chuông 24) vào câu sau, câu không nên a) sợi gỗ dùng để làm sợi gỗ thật, có chức giúp đỡ b) bên trên vách dọc, hóa gỗ thành hình điểm hotline mạch điểm c) mô libe bao gồm chức dẫn nhựa luyện d) sợi tế bào tẩm lignin cellulose dày 25) Đặc điểm “Thân phù to chứa chất dự trữ, bên bao gồm vảy mỏng mảnh khô bao bọc” a) Thân hành vẩy b) Thân hành c) Thân hành áo d) Thân hành quánh 26) Hình vẽ mặt kép vẽ sai địa điểm a) (1) b) (2) c) (3) d) (4) 27) Vách thứ cấp thông thường có lớp gặp a) Mạch thông gai b) Mạch thông mô dày c) Mạch phòng sợi d) Mạch chống mô dày 28) Hình bên cho biết thêm hình dạng a) Lá chẻ hình chân vịt b) Lá chẻ hình lông chim c) Lá bổ hình chân vịt d) Lá bổ hình lông chim 29) Đặc điểm “Cấu tạo tế bào chết, dài, ko vách chống ngang, xếp thông liền thành dãy dọc cây” a) Mạch chống b) Mạch rây c) Mạch thông d) Mạch chấm http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm 30) mô tả sau “Giao từ đực phối kết hợp nhờ tiếp hòa hợp hai tế bào cất giao tử” kiểu chế tạo a) Dị giao b) Đẳng giao c) Noãn giao d) Giao tử phối 31) hạt phấn có kích thước 25-50µm, team hạt phấn có size a) trung bình b) nhỏ dại c) rất cao d) Rất nhỏ 32) Hình vẽ phong cách tiền khai hoa dạng hình a) vặn vẹo b) Thìa c) Kết lợp d) Ngũ điểm 33) trong câu sau đây, câu ĐÚNG: a) Lá hình trứng ngược phần rộng lớn phiến hướng tới phía cuống b) mỗi nách bao gồm chồi cải tiến và phát triển thành cành bổ dưỡng cành mang hoa c) Thân, rễ cấp thông thường có mô mượt vỏ mô mềm tủy d) Tràng hình đinh hoa cánh dính tràng ko 34) Lỗ che vách tế bào thực vật dùng làm a) phần lớn lỗ vách sơ cấp chất gỗ b) hầu hết lỗ vách sơ cấp cho không thông với lỗ vách thứ cấp cho c) đông đảo lỗ váchthứ cấpnhưng không thông cùng với lỗ vách sơ cung cấp d) đông đảo lỗ vách sơ cấp tất cả chất gỗ làm nên chữ Y 35) Sau thụ phấn hoa gồm noãn rời tạo thành thành a) quả tụ b) Quả gồm hạt rời c) Quả solo tính sinh d) Quả tất cả hạt dính 36) quả nang chẻ ô a) trái chín có số miếng vỏ số noãn b) quả chín ô bị cắt theo con đường sống lưng c) quả chín có số miếng vỏ gấp rất nhiều lần số noãn d) quả chín ô tách rời 37) hạt vỏ phân tử thường gặp gỡ a) hạt bắp b) phân tử mãng cầu c) hạt tiêu d) phân tử sen 38) vào bột dược liệu quan tiếp giáp thấy bao gồm tế bào hình thoii, vách dày bao gồm màu hồng nhuộm với sơn phèn lục iod nhiều loại mô tuyệt tế bào gì? a) sợi mô cứng b) sợi vách cellulose c) Tế bào tế bào cứng d) sợi libe 39) tại sao gây cấu trúc bất thường hình mặt a) Tượng tầng không ra đời b) Tượng tầng ngưng vận động http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm c) Tượng tầng dạng uốn lượn d) Tượng tầng không hoạt động mặt 40) Nhân phân tử Gừng bao gồm phần gì? a) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm nước ngoài nhũ b) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm nội nhũ c) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, nhị mầm, nội nhũ nước ngoài nhũ d) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm, nội nhũ ngoại nhũ 41) Libe rễ cấu trúc cấp có đặc điểm a) Phân hóa hướng tâm, cấu trúc mạch rây, tế bào kèm mô mượt libe b) Phân hóa ly tâm, cấu trúc mạch rây, tế bào kèm mô mềm libe c) Phân hóa xuyên tâm, kết cấu mạch rây, tế bào kèm mô mượt libe d) Phân hóa phía tâm, cấu tạo mạch rây, tế bào kèm, mô mềm libe sợi libe 42) Đặc điểm rễ lớp Ngọc lan 1) Số bó dẫn >10 2) Số bó dẫn ≤8 3) tất cả mạch hậu mộc 4)Rễ cấp hình 5) Rễ bóng 6) vùng hóa xấu a) 1, 4, b) … c) 2, 4, d) 1, 3, 43) Túi phôi hiện ra a) Sự phân chia giảm lây lan tế bào phôi trung khu b) Sự phân loại nguyên lây truyền tế bào nằm trục phôi trọng điểm lỗ noãn c) Sự phân chia giảm lây lan tế bào nằm trục phôi chổ chính giữa lỗ noãn d) Sự phân chia nguyên lây lan tế bào phôi trung khu 44) Hình mặt tiền khai a) chi phí khai cưỡi b) chi phí khai nửa cưỡi c) tiền khai xếp ngang d) chi phí khai quấn 45) trong câu sau, câu ĐÚNG: a) các nhị dính liền với đế hoa b) cỗ nhị đảo lưỡng nhị hoa tất cả vòng c) bộ nhị tư trội hoa gồm nhị dài, nhị ngắn d) bộ nhị nhiều nhị nhị gắn thành 46) Rễ phù thành nguyên nhân a) Sự vận động bất thường tượng tầng tầng phân phát sinh xấu – lục suy bì b) Sự cải tiến và phát triển mức mô hoạt đồng tượng tầng phụ c) Sự tích trữ tinh bột cho mô cho năm sau d) Sự hoạt động bất thường gỗ libe 47) Quả đơn a) trái sinh hoa có rất nhiều noãn tránh b) trái sinh hoa có không ít noãn dính liền c) quả sinh hoa có không ít noãn d) quả sinh hoa có tương đối nhiều nhị dính liền 48) trái hạch a) Quả bao gồm vỏ dày cứng b) Quả tất cả vỏ dày cứng c) Quả tất cả vỏ dày cứng d) Quả tất cả vỏ dày cứng 49) Túi tiêu hóa úp lên đầu rễ quy trình tiến độ đầu cải cách và phát triển rễ có nguồn gốc từ a) Trụ bì http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm b) Nội tị nạnh c) Libe d) Mô mượt 50) Hoa bao gồm nhị hotline a) Hoa b) Hoa đực c) Hoa đối chọi tính d) Hoa khác gốc 51) Cây sống nước rễ có đặc điểm a) có rất nhiều khuyết to lớn mô mềm, số bó mộc mạch gỗ b) Tế bào mô mềm có kích cỡ to, số bó gỗ 10 c) Tế bào mô mượt có size nhỏ, có tương đối nhiều khuyết, hâu mộc d) Mô mượt vỏ mỏng dính mô mượt vỏ trong, lông hút 52) Thân cột dạng a) Thân phân nhánh, có mọc khít b) Thân phân nhánh, có c) Thân ko phân nhánh, sở hữu d) Thân ko phân nhánh, có mọc khít 53) Đặc điểm “lá bên biến thành vảy khô, bao bọc toàn bên trong”, a) Thành hành b) Thân hành vảy c) Thân hành áo d) Thân hành đặc 54) vào câu sau đây, câu sai: a) Bó mộc thân phân hóa ly vai trung phong b) Libe kết tầng gai libe xếp xen kẹt với libe 1, rực rỡ họ Bông c) mô phân sinh rễ tạo nên chóp rễ, vỏ trung trụ sơ cấp d) Vỏ cung cấp thân phần mô mềm nằm biểu phân bì nội tị nạnh 55) G(3) hoa thức có nghĩa a) noãn bám b) noãn, bầu ô c) thai ô bám d) noãn bám 56) Nhân hạt nội nhũ lớp Ngọc lan bao gồm phần a) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, nhì mầm b) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm nước ngoài nhũ c) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, mầm d) Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, hai mầm nội nhũ 57) tỷ lệ hemicellulose vách sơ cung cấp tế bào thực trang bị a) 10-25% b) 25-50% c) 40-50% d) 30-40% 58) hình dạng tế bào lỗ khí thường cố định và thắt chặt cho a) Một họ b) Một chủng loại c) Một đưa ra d) Một tông 59) một số loại tế bào sau gồm khả phân chia a) Mô mượt http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm b) Mạch xoắn c) Mạch rây d) Thể cứng 60) Chữ viết A công thức gồm nghĩa a) Vòng tràng hoa b) Vòng đài hoa c) Lá noãn d) Vòng nhị 61) Những điểm lưu ý sau lỗ nước Khe lỗ nước luôn mở Khe lỗ nước đóng ban ngày, mở đêm hôm Dưới khe lỗ nước tế bào nước Dưới khe lỗ nước phòng chữa lỗ nước Mô nước nhận vài nhánh mạch vạch để dẫn nước Mô nước nhận vài nhánh mạch xoắn để dẫn nước a) 1, 3, b) 2, 4, c) 1, 3, d) 2, 3, 62) vào câu sau đây, câu sai a) theo cách gọi thường thì “vỏ” thân tất cả tượng tầng mang lại thụ phân bì b) Rễ lớp Hành bao gồm vùng vỏ dày vùng trụ mỏng c) Thân non lớp Ngọc lan có phần: biểu bì, vỏ cấp cho trung trụ d) Thân rễ luôn phình to lớn thành củ để chứa chất dự trữ 63) Khi số lượng bó mộc cấp con số rễ a) b) c) d) 12 64) Hình vẽ giao diện đính noãn a) Trung trung ương b) Đáy c) Trung trụ d) Vách 65) lúc trục nhiều hoa với hoa đỉnh đâm nhánh phía hotline a) Đuôi sóc b) Ngù c) Chùm d) Xim 66) Ở vài ba loại gồm hạ tị nạnh (Đa, Trúc đào) bắt đầu hình thành a) Sự phân cắt nguyên so bì b) Sự phân cắt mô phân sinh sơ cấp 67) Lá mầm dày mập mạp hạt http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm a) hạt không nội nhũ b) ko ngoại nhũ, tất cả nội nhũ c) gồm nội nhũ d) có ngoại nhũ 68) hình mẫu vẽ bên cho biết thêm hình a) Hình không lớn b) Hình trứng c) Hình thai dục d) Hình xoan 69) tỷ lệ cellulose 41-45% gồm vách tế bào thực đồ vật a) Vách sơ cấp b) Phiến vách thứ cung cấp c) Vách thứ cấp cho + sơ cung cấp d) Vách thứ cấp 70) Hình bên cho thấy thân khí sinh loài cải cách và phát triển từ (Củ nghệ): a) Trục hợp b) Chồi nách thân rễ c) Trục đối chọi d) Chồi thân rễ 71) Nội nhũ hạt dừa a) Nội nhũ trung gian b) Nội nhũ cùng bào c) Nội nhũ nhăn d) Nội nhũ tế bào 72) Túi phôi gồm tám nhân gồm a) noãn cầu, trợ bào, nhân lưỡng tướng tá tế bào đối rất b) noãn cầu, trợ bào, nhân lưỡng tướng mạo tế bào đối cực c) noãn cầu, trợ bào,2 nhân lưỡng tướng tế bào đối cực d) noãn cầu, trợ bào, nhân lưỡng tướng tá tế bào đối rất 73) Ở thực vật, 15% protein có vách a) Vách thứ cấp b) Tế bào mô mượt c) Tế bào tế bào cứng d) Vách sơ cấp cho 74) Đài hoa cải cách và phát triển với call a) Đài dạng b) Đài to c) Đài cải tiến và phát triển d) Đài tồn 75) Phiến tế bào thực vật cấu tạo a) Pectat magesium b) Pectat kalium c) Pectin d) Pectat calcium 76) Trong quy trình loài thuốc, tái sinh dựa vào thân rễ, loài bao gồm kiểu sản xuất a) chế tạo nhờ phân tử b) chế tạo hữu tính c) chế tạo sinh chăm sóc d) tạo ra vô tính http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm 77) Đặc điểm biểu tị nạnh a) một lớp tế bào bào sống bao gồm lục lạp phủ bọc b) một tờ tế bào bào sinh sống xếp khít phủ quanh phần non c) một lớp tế bào bào sống bao bọc để đàm phán khí d) một lớp tế bào bào sinh sống chứa khoảng chừng gian bào bao bọc phần non 78) size 10-20 µm các loại tế bào nào? a) Tế bào mô phân sinh thực đồ dùng b) Tế bào mạch rây thực đồ dùng c) Tế bào tế bào cứng thực đồ vật d) Tế bào mô mềm thực vật dụng 79) Lớp vỏ hạch có điểm lưu ý a) Phồng to lớn b) Mọng nước c) Hóa nhầy d) Cứng dày 80) dạng hình bao phấn tiến hóa a) bao gồm rãnh b) tất cả lỗ c) ko lỗ d) không rãnh 81) vào câu sau câu ĐÚNG a) Tràng tiền khai van phận cánh hoa mầm trường đoản cú vừa ông chồng vừa bị ông chồng b) Ở noãn cong, trục thân noãn cuống noãn chế tác thành góc c) Đính noãn lá: noãn phủ rộng noãn d) Tràng hình phễu tràng hoa cánh dính, không 82) khi đài hoa rời hotline a) Đài rụng nhanh chóng b) Đài phân c) Đài phù hợp d) Đài ko 83) vào câu sau đây, câu ĐÚNG a) Ở rễ, tầng sinh bần xuất mau chóng tượng tầng b) mô phân sinh rễ rễ lớp Hành gồm tế bào nguyên thủy c) mộc dác mộc chức dẫn nhựa d) Về mặt phẫu thuật rễ xuất hiện từ lớp nội so bì 84) lúc đài có màu sắc hình dạng tương đương cánh hoa điện thoại tư vấn a) Đài tồn b) Cánh dạng lâu năm c) Đài dạng cánh d) Đài bám với cánh 85) Sau thụ phấn, hoa tất cả noãn rời chế tạo thành a) Quả đối chọi tính sinh b) Quả gồm hạt rời c) quả tụ d) Quả bao gồm lớp vỏ rờ 86) lúc cánh hoa dính liền nhau, chỗ ống nối cùng với phiến gọi a) Họng b) Môi c) Gié d) Cuống http://123doc.org/trang-ca-nhan-389180-de-thi-duoc.htm 87) trái đại thuộc đội a) Quả khô không tự mở b) quả thịt từ mở c) Quả khô tự mở d) trái thịt ko tự mở 88) Sau thụ tinh, vừa lòng tử phân làn từ tế bào, tế bào trở nên tân tiến thành phôi a) Trợ bào b) Tế bào bên c) Nhân lưỡng tướng tá d) Tế bào cạnh lỗ noãn 89) Hình vẽ kiểu dáng tiền khai hoa a) căn vặn b) Thìa c) Kết lợp d) Ngủ điểm 90) Vách tế bào nội nhũ dày lên hóa học hemicellulose nhiều loại nội nhũ a) Nội nhũ nhăn b) Nội nhũ bột c) Nội nhũ trơn d) Nội nhũ cứng 10