TOÁN LỚP 7 TRANG 98

Ở hình 32 biết a // b,(widehatA = 90^o), (widehatC = 130^o), tính góc(widehatB,) góc(widehatD.)

*


Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 98

Hướng dẫn:

Nếu hai tuyến phố thẳng(a, , b)song tuy vậy với nhau thì:

Hai góc đồng vị bằng nhau, nhị góc trong thuộc phía bùnhau.

Bài giải:

+) Tính(colorblackwidehatB)

Cách 1:

Ta có: a // b (giả thiết)

a(ot AB)(giả thiết)

(Rightarrow) b(ot AB)(quan hệ tính vuông góc với tính tuy vậy song)

(Rightarrow)(widehatB = 90^o)

Cách 2:

Ta có:a // b (giả thiết)

(Rightarrow)(widehatA + widehatB = 180^o)(hai góc trongcùng phía)

(Rightarrow)(​​widehatB = 180^o - widehatA = 180^o - 90^o = 90^o)

+) Tính(colorblack widehatD)

Ta có:a // b (giả thiết)

(Rightarrow)(widehatC + widehatD = 180^o)(hai góc trongcùng phía)

(Rightarrow)(​​widehatD = 180^o - widehatC = 180^o - 130^o = 50^o)

 


*

Xem thêm: +777 Hình Nền Free Fire Huyền Thoại Free Fire, Hình Nền Logo Rank Huyền Thoại Free Fire

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 6: từ bỏ vuông góc đến tuy vậy song - rèn luyện (trang 98 - 99) khác • Giải bài xích 40 trang 97 - SGK Toán lớp 7 Tập một căn cứ vào hình 29 hãy... • Giải bài bác 41 trang 97 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 căn cứ vào hình 30 hãy... • Giải bài xích 42 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ c ⊥ ab) Vẽ b ⊥... • Giải bài xích 43 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ c ⊥ ab) Vẽ b //... • Giải bài bác 44 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ a // bb) Vẽ c... • Giải bài xích 45 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Vẽ d//d" với d""https://d (d""... • Giải bài 46 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 xem hình 31a) vì chưng sao a //... • Giải bài xích 47 trang 98 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Ở hình 32 biết a //... • Giải bài 48 trang 99 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Hãy lấy một tờ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7