Thi Vào 10 Năm 2018

Điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 năm nay của tp hà nội được tính theo cách làm sau: Điểm xét tuyển chọn = Điểm trung học đại lý + Điểm thi (đã tính thông số 2) + Điểm cùng thêm.

Bạn đang xem: Thi vào 10 năm 2018


Điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay của tp. Hà nội được tính theo bí quyết sau: Điểm xét tuyển = Điểm trung học các đại lý + Điểm thi (đã tính thông số 2) + Điểm cùng thêm.

Theo kế hoạch đã được ubnd TP.Hà Nội phê duyệt, năm học tập 2018-2019, thủ đô vẫn vận dụng phương thức tuyển chọn sinh như năm học trước, sẽ là “kết đúng theo xét tuyển chọn với thi tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 thpt công lập.

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng của điểm THCS, điểm thi (đã tính thông số 2) và điểm cùng thêm.

Trong đó, điểm thcs là tổng thể điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cung cấp THCS, ví như lưu ban lớp làm sao thì lấy công dụng năm học tập lại của lớp đó.

Điểm tính theo hiệu quả rèn luyện cùng học tập mỗi năm học ở cấp trung học cơ sở của học viên được tính như sau:

Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 5,0 điểm;

Hạnh kiểm khá với học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm xuất sắc và học lực khá: 4,5 điểm;

Hạnh kiểm khá và học lực khá: 4,0 điểm;

Hạnh kiểm trung bình với học lực giỏi hoặc hạnh kiểm xuất sắc và học lực trung bình: 3,5 điểm;

Hạnh kiểm khá với học lực vừa phải hoặc hạnh kiểm trung bình cùng học lực khá: 3,0 điểm;

Trường hòa hợp còn lại: 2,5 điểm

Điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 sẽ tính theo công thức: Điểm xét tuyển chọn = Điểm trung học cửa hàng + Điểm thi (đã tính thông số 2) + Điểm cộng thêm.

Xem thêm: Các Cách Canh Trứng Để Sinh Con Trai, 8 Bí Quyết Để Sinh Con Trai Bạn Cần Nằm Lòng

Thực hiện quy chế tuyển sinh THCS, THPT ban hành kèm Thông bốn 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28.2.2018 của cục trưởng cỗ GDĐT; ở mùa tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học tập 2018-2019, thủ đô sẽ không còn cộng điểm khuyến khích cho những thí sinh chiếm giải trong số kỳ, hội thi văn hóa, kỹ thuật kỹ thuật, thi viết thư quốc tế, giải toán trên laptop cầm tay, giải toán bằng tiếng Anh, giải toán trên internet, thi văn nghệ, thể thao... Những cấp.

Năm nay, Sở GDĐT tp hà nội chỉ cùng điểm khuyến khích so với học sinh có chứng từ nghề phổ thông: Loại xuất sắc (cộng 1,5 điểm); nhiều loại Khá (cộng 1 điểm); các loại Trung bình (cộng 0,5 điểm).

Tuy vậy, những thí sinh giành giải cấp giang sơn (về văn hóa, công nghệ kỹ thuật,...) vẫn được tuyển trực tiếp vào toàn bộ các trường theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 28.6, Sở GDĐT thành phố hà nội sẽ họp về việc xác minh điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 thpt năm 2018. Trên các đại lý đó, Sở sẽ chào làng điểm chuẩn chỉnh vào các trường trung học phổ thông chuyên và trường chuyên/lớp chuyên vào trong ngày 29.6.

Ngày 30.6, sở đã tiếp tục công bố điểm chuẩn chỉnh vào các trường thpt công lập hệ thường xuyên trên toàn thành phố.


Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10, Điểm thi vào lớp 10, Điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội, xác minh điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10, thủ đô