Tài Liệu Học Tập

bài bác 1. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM mang đến HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT nam giới Doc

Bạn đang xem: Tài liệu học tập

bài 2 ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ nhỏ ĐƯƠNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT phái nam Doc
bài bác 3. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Doc
bài bác 5. PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; XÂY DỰNG VA PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, bé NGƯỜI VIỆT NAM, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
bài xích 6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI Doc
*
desgin ý thức tôn trọng dân chúng phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống nhân dân theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
*
Tổng túng thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của quần chúng trong nước và bằng hữu quốc tế
vững tin vào sự chỉ đạo của Đảng - nặng nề khăn nào thì cũng vượt qua
công tác tư tưởng trong điều kiện bây chừ - Thực trạng, vấn đề đề ra và giải pháp

Xem thêm: Top 15 Shop Áo Sơ Mi Dáng Dài Hàng Hiệu, Giá Rẻ Tại Kho, Áo Sơ Mi Dáng Dài Giá Tốt Tháng 4, 2022 Áo

Vững bước trên bé đường thay đổi - Tập 1 (2011 -2014)
Vững bước trên nhỏ đường thay đổi - Tập 2 (2015 - 2017)
div.focus-item" data-cycle-prev=".cycle-prev" data-cycle-next=".cycle-next" data-cycle-pause-on-hover="true" data-cycle-log="false">

Bộ chủ yếu trị ban hành Chiến lược công tác kiểm tra, đo lường và tính toán của Đảng đến năm 2030

(ĐCSVN) - Ngày 18/4, thay mặt đại diện Bộ chính trị, thường trực Ban túng thiếu thư Võ Văn Thưởng sẽ ký ban hành Kết luận số 34 của cục Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, đo lường của Đảng đến năm 2030.


Ban túng bấn thư chế độ tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng

(ĐCSVN) - đại diện thay mặt Ban túng bấn thư, bạn bè Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, trực thuộc Ban túng thư vừa ký ban hành Kết luận số 32-KL/TW về tiêu chuẩn, điều kiện so với lãnh đạo hội quần chúng vày Đảng, đơn vị nước giao nhiệm vụ.


tăng cường sự chỉ đạo của Đảng so với công tác phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Bộ bao gồm trị yêu cầu cung cấp ủy, tổ chức đảng, fan đứng đầu các cấp nên nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện công tác phòng, phòng tham nhũng, tiêu cực; đảng viên cần gương mẫu...


*

chấm dứt bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm từ 01/4

(ĐCSVN) - Theo tóm lại số 33-KL/TW của Ban túng thiếu thư do trực thuộc Ban bí thư Võ Văn Thưởng ký, từ đầu tháng 4/2022, xong xuôi việc chỉ định cán cỗ giữ chuyên dụng cho hàm ở các cơ quan, tổ chức trong khối hệ thống chính trị. Với dùng cho hàm nước ngoài giao triển khai theo hiện tượng riêng.


*

Một số cơ chế có hiệu lực từ tháng 4/2022

(ĐCSVN) - sút mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu; tăng thời hạn làm thêm cho những người lao động; vận dụng hóa đối chọi điện tử bên trên phạm vi đất nước hình chữ s cùng nhiều chính sách khác sẽ có hiệu lực từ thời điểm tháng 4/2022.


phương pháp về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước ​