Phat Phap Vo Vi

Niệm Kinh quan tiền Âm cứu Khổ cứu Nạn trong phong tục phụng dưỡng Phật Quan cố gắng Âm tình nhân Tát vươn lên là nét văn hóa truyền thống lịch sử đặc trưng để giãi bày sự thành tâm, kính ngưỡng của ta cùng với Phật giáo, cũng là muốn cầu cuộc sống bình an được Đức Phật cứu rỗi khi gặp khó khăn rắc rối trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Phat phap vo vi

*
Nội dung bài xích Kinh quan liêu Âm cứu vãn Khổ cứu giúp Nạn

Kinh cứu vãn khổ cứu nạn là gì?

Kinh cứu giúp khổ cứu nạn, thường gọi là ghê Quan Âm cứu vãn khổ cứu giúp nạn, là một trong bộ kinh quan trọng và được tụng những nhất trong đạo Phật. 

Theo nghiên cứu, bộ kinh này được thuyết giảng Phật say mê Ca và có thể cứu lao tù tù, cứu trọng căn bệnh và cứu vãn thiên tai bách nàn khổ. Cỗ kinh có tên gốc là Kinh tình nhân Tát Quán gắng Âm cứu Khổ, vì chưng kinh này mệnh danh công đức và linh ứng của Quán nuốm Âm tình nhân Tát, vị ý trung nhân Tát đại từ bỏ đại bi, luôn quan giáp và giải thoát bọn chúng sinh.

Theo đó, những người dân chuyên chổ chính giữa tụng kinh này 1000 lần thì sẽ thoát khỏi mọi một số loại khổ đau, qua phần nhiều tai kiếp; tụng được 10.000 lần thì gia quyến bay được khổ nạn.

Kinh người tình Tát Quán cố gắng Âm cứu Khổ có thể tụng hằng ngày hoặc khi chạm mặt khó khăn trắc trở trong cuộc sống.

Video tụng trọn bộ kinh cứu vớt khổ cứu nạn để bạn đọc tham khảo

Bài kinh Quan Âm cứu vớt Khổ cứu giúp Nạn

Nam tế bào Đại-từ đại bi cứu vãn khổ cứu vớt nạn Quảng đại phiêu dạt Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam mô Phật,

Nam mô Pháp,

Nam mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử ghê đại-thánh,

Năng cứu vãn ngục tù,

Năng cứu giúp trọng bịnh,

Năng cứu vãn tam tai bá nạn khổ .

Xem thêm: Nên Ăn Gì Vào Bữa Sáng Nên Ăn Gì Để Đủ Năng Lượng Cho Ngày Mới?

Nhược hửu nhơn tụng đắc độc nhất vô nhị thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam mô Phật Lực uy,

Nam mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi …)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn thoải mái và tự nhiên đắc giải thoát.

Tín lâu phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha ước Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video tụng kinh Quan Âm cứu giúp Khổ cứu Nạn


thichngamtuongphat Mời bạn lắng nghe cùng tụng theo kinh Quan Âm cứu giúp Khổ cứu vãn Nạn. Tụng từng ngày sẽ có lợi lạc vô cùng. Nam tế bào Đại từ bỏ Đại ai oán Thế Âm bồ Tát