PHAT PHAP VO VI

Niệm Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn trong phong tục thờ cúng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trở thành nét văn hóa truyền thống đặc trưng để bày tỏ sự thành tâm, kính ngưỡng của ta với Phật giáo, cũng là mong cầu cuộc sống bình an được Đức Phật cứu rỗi khi gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Phat phap vo vi

*
Nội dung bài Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

Kinh cứu khổ cứu nạn là gì?

Kinh cứu khổ cứu nạn, thường gọi là kinh Quan Âm cứu khổ cứu nạn, là một bộ kinh quan trọng và được tụng nhiều nhất trong đạo Phật. 

Theo nghiên cứu, bộ kinh này được thuyết giảng Phật Thích Ca và có thể cứu ngục tù, cứu trọng bệnh và cứu thiên tai bách nạn khổ. Bộ kinh có tên gốc là Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Khổ, vì kinh này ca ngợi công đức và linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đại từ đại bi, luôn quan sát và giải thoát chúng sinh.

Theo đó, những người chuyên tâm tụng kinh này 1000 lần thì sẽ thoát khỏi mọi loại khổ đau, qua mọi tai kiếp; tụng được 10.000 lần thì gia quyến thoát được khổ nạn.

Kinh Bồ Tát Quán Thế Âm Cứu Khổ có thể tụng hàng ngày hoặc khi gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống.

Video tụng trọn bộ kinh cứu khổ cứu nạn để bạn đọc tham khảo

Bài Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn

Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)

Nam Mô Phật,

Nam Mô Pháp,

Nam Mô Tăng,

Bá thiên vạn ức Phật,

Hằng hà sa số Phật,

Vô lượng công đức Phật,

Phật cáo A-nan ngôn,

Thử kinh đại-thánh,

Năng cứu ngục tù,

Năng cứu trọng bịnh,

Năng cứu tam tai bá nạn khổ .

Xem thêm: Nên Ăn Gì Vào Bữa Sáng Nên Ăn Gì Để Đủ Năng Lượng Cho Ngày Mới?

Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,

Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,

Hợp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực uy,

Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,

Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,

Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,

Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.

Thanh tịnh Tỳ-kheo,

Quán sự đắc tán,

Tư sự đắc hưu,

Chư Đại Bồ-Tát,

Ngủ-bá A-La Hán,

Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi …)

và tất cả chúng sanh,

Nhất thân ly khổ nạn,

Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,

Cần tụng bá thiên vạn biến,

Tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.

Tín thọ phụng hành.

Tức thuyết chơn-ngôn viết:

Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,

Cầu Ha Cầu Ha Đế,

Đà La Ni Đế,

Ni Ha Ra Đế,

Tỳ Lê Nễ Đế,

Ma ha già đế,

Chơn Lăng Càng Đế,

Ta Bà Ha . O .

NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,

LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT

(Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt.)

Video tụng Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn


thichngamtuongphat Mời bạn lắng nghe và tụng theo Kinh Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn. Tụng hàng ngày sẽ có lợi lạc vô cùng. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát