PHÁT VIDEO TRÊN APPLE TV HOẶC TV THÔNG MINH HỖ

Bạn rất có thể sử dụng hoanghaistore.com TV hoặc TV tối ưu được cung cấp AirPlay 2 nhằm xem đoạn phim và xem hình ảnh được truyền phân phát từ iPhone.

Bạn đang xem: Phát video trên apple tv hoặc tv thông minh hỗ


Trong khi vẫn phát đoạn phim trong áp dụng hoanghaistore.com TV

*
hoặc một ứng dụng video clip được cung ứng khác bên trên iPhone của bạn, hãy đụng vào screen để hiển thị những điều khiển.

Chạm vào , kế tiếp chọn hoanghaistore.com TV hoặc TV hoàn hảo được hỗ trợ AirPlay 2 làm đích phân phát lại.

Nếu mật mã AirPlay mở ra trên màn hình TV, hãy nhập mật mã bên trên iPhone của bạn.

Để biến đổi đích vạc lại, hãy lựa chọn 1 tùy lựa chọn AirPlay không giống trên screen iPhone của bạn.

*

Trong Ảnh

*
bên trên iPhone của bạn, hãy chạm vào trong 1 ảnh, tiếp nối chạm vào
*
.

Vuốt lên, đụng vào , sau đó chọn hoanghaistore.com TV hoặc TV sáng dạ được cung cấp AirPlay 2 làm cho đích phạt lại.

Nếu mật mã AirPlay lộ diện trên màn hình hiển thị TV, hãy nhập mật mã trên iPhone của bạn.

Để ngừng truyền phân phát ảnh, hãy chạm vào

*
ngay sát đầu màn hình hiển thị iPhone, tiếp đến chạm vào Tắt AirPlay.

Xem thêm: Ly Ocean Thái Lan Tại Việt Nam, Đại Lý Thủy Tinh Ocean


Bạn tất cả thể được cho phép iPhone phát hiện tại và auto kết nối với bất kỳ hoanghaistore.com TV hoặc TV sáng ý nào thường sử dụng khi phát văn bản từ các ứng dụng mà các bạn sử dụng liên tiếp với AirPlay.

Đi tới cài đặt

*
 > cài đặt chung > AirPlay và Handoff, sau đó chọn tự động, ko hoặc Hỏi.


Trên hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh, bạn cũng có thể trình chiếu ngẫu nhiên nội dung nào xuất hiện thêm trên iPhone.

Chạm vào

*
, kế tiếp chọn hoanghaistore.com TV hoặc TV thông minh cung ứng AirPlay 2 làm cho đích vạc lại.

Nếu mật mã AirPlay mở ra trên screen TV, hãy nhập mật mã bên trên iPhone của bạn.

Để biến hóa trở lại iPhone của bạn, hãy mở Trung trung khu điều khiển, chạm vào

*
, tiếp nối chạm vào ngừng phản chiếu.


Ghi chú: Để biết danh sách những TV thông minh cung cấp AirPlay 2, hãy xem website phụ kiện Nhà.

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng hoanghaistore.com TV, hãy xem hướng dẫn áp dụng hoanghaistore.com TV.