Ngày tốt tháng 5 năm 2019

Để giúp khách hàng dễ ợt vào vấn đề xem ngày tốttháng 5 năm 2019 cũng giống như dễ dàng trong vấn đề so sánh các ngày vào tháng 5/2019 cùng nhau. Chúng tôi vẫn tổng thích hợp vớ một ngày dài đẹp mắt trong tháng 52019 cũng như giới thiệu những ngày chưa tốt trong thời điểm tháng.

Trong trường đúng theo quý chúng ta không nên xem ngày tốt mon 5 năm 2019 xuất xắc coi ngày đẹp nhất mon 5 năm 2019 cũng chính vì đã gồm ý định triển khai các bước vào trong 1 ngày ví dụ trong thời điểm tháng 5, quý chúng ta vui mắt tìm về ngày khớp ứng và chọn xem cụ thể hoặc lựa chọn nguyên lý Xem ngày tốt xấu để thấy một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 5 năm 2019

Xem ngày tốt tháng 6 năm 2019


Xem ngày giỏi mon 7 năm 2019


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn lên tiếng của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 5 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 5


Lịch âm

27

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 5


Lịch âm

28

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 5


Lịch âm

29

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 5


Lịch âm

30

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Thìn, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 5


Lịch âm

1

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 5


Lịch âm

2

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 5


Lịch âm

3

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 5


Lịch âm

4

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 5


Lịch âm

5

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tkhô cứng long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 5


Lịch âm

6

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 5


Lịch âm

7

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 5


Lịch âm

8

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 5


Lịch âm

9

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 5


Lịch âm

10

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (klặng đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 5


Lịch âm

11

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 5


Lịch âm

12

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 5


Lịch âm

13

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 5


Lịch âm

14

Tháng 4


Ngày Tốt


Xem thêm: Pin On Hình Xăm Hoa Hồng Ở Xương Quai Xanh Độc Đáo Và Quyến Rũ Cho Nữ

Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 5


Lịch âm

15

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 5


Lịch âm

16

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 5


Lịch âm

17

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 5


Lịch âm

18

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 5


Lịch âm

19

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 5


Lịch âm

20

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 5


Lịch âm

21

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 5


Lịch âm

22

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 5


Lịch âm

23

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 5


Lịch âm

24

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 5


Lịch âm

25

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 5


Lịch âm

26

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, mon Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 5


Lịch âm

27

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Tỵ, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đó là tổng hòa hợp ngày giỏi tháng 5 năm 2019 nhưng mà Shop chúng tôi mong muốn gửi mang lại các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Thế buộc phải, khi thâu tóm được ngày tốt xấu vào tháng 5/2019 thì bạn phải tra cứu: coi ngày tốt thích hợp tuổi để sở hữu công dụng chi tiết cùng chính xác nhất cho khách hàng.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng bốn năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên ổn điện thoại liệu có phải là đồ gia dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào dãy syên điện thoại hầu hết sở hữu phần đa năng lượng riêng, tùy thuộc vào riêng biệt tự của dãy số mà Syên ổn điện thoại hoàn toàn có thể tác động cho tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) tuyệt xấu (hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn syên phong thủy xuất sắc đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng phần đông lưu ý quẻ dịch sim giỏi mang lại 4 đại nghiệp, bạn có thể lựa chọn hàng syên ổn phong thủy hợp tuổi thỏa ước muốn hỗ trợ sự nghiệp, tài vận, tình duyên ổn nhà đạo hay giải hòa vận hạn
*
Xem tử vi phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 bạn nữ mạng năm 2022
*
Tìm phát âm về Sao Tdiệt vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm phát âm về Sao Klặng vào 12 cung hoàng đạo
*
Các một số loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Ngulặng tố và 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo Lúc yêu thương cùng yêu thuật từ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình nằm trong cung hoàng đạo nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình cảm 12 cung hoàng đạo để search một nửa phù hợp của bạn
*
Điểm lưu ý tính bí quyết 12 cung hoàng đạo nam phụ nữ ham nhất
*
Thiên Bình và Song Tử tất cả buộc phải đôi bạn tâm đầu ý hòa hợp dành cho nhau?
*
Giải mã phiên bản vật dụng sao cá nhân và Hướng dẫn gọi bản vật dụng sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu