Ví dụ 4: kiếm tìm số có bố chữ số, biết chữ số sản phẩm trăm gấp rất nhiều lần chữ số mặt hàng chục, chữ số hàng chục gấp cha lần chữ số hàng đối kháng vị

Giải: Ta có:

Chữ số sản phẩm trăm gấp hai chữ số mặt hàng chục, chữ số hàng chục gấp tía lần chữ số hàng đơn vị à chữ số hàng nghìn gấp 6 lần chữ số hàng 1-1 vị

Chữ số hàng đơn vị chức năng phải là 1 ( vì chưng nếu là 2 trở lên thì chữ số hàng nghìn quá 10)

Từ kia chữ số sản phẩm chục là 1 x 3 = 3, chữ số hàng ngàn là: 3 x 2 = 6

Số đó là: 631.

Bạn đang xem:

Ví dụ 5: kiếm tìm số có hai hoặc bố chữ số, biết tích các chữ số của nó bằng 6 cùng số đó nhỏ hơn 146.

Giải:

- mang sử số đó gồm hai chữ số, ta đối chiếu 6 các thành tích của nhị chữ số.

6 = 1 x 6 = 2 x 3

Số đó có hai chữ số thì số kia là:16, 61, 23, 32.

- giả sử số kia có bố chữ số, ta phân tích 6 các thành tích của cha chữ số

6 = 1 x 1 x 6 = 1 x 2 x 3

Số đó bao gồm 3 chữ số thì số đó hoàn toàn có thể là: 116, 161, 611, 123, 132, 213, 231, 312, 321

Vì số đó nhỏ hơn 146 nên chỉ có các số: 16, 61, 23, 32, 116, 123, 132

Ví dụ 6: tìm kiếm số có tía chữ số, biết chữ số hàng trăm và hàng đơn vị gấp yếu nhau 4 lần cùng chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng nghìn là 8.

Giải:

Vì chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng trăm ngàn là 8 phải chữ số hàng ngàn là 0 hoặc 1, mà lại chữ số hàng ngàn khác 0

=> chữ số hàng trăm ngàn là 1

=> chữ số sản phẩm chục là một + 8 = 9;

chữ số hàng đơn vị chức năng là: 1 x 4 = 4.

Vậy số kia là: 194

Ví dụ 7: kiếm tìm số bao gồm hai chữ số lớn hơn 85, biết rằng số viết bởi vì hai chữ số của số đề nghị tìm theo thiết bị tự ngược lại bằng số phải tìm.

Giải:

Vì số viết do hai chữ số của số phải tìm theo trang bị tự ngược lại bằng số yêu cầu tìm nên số đề xuất tìm có hai chữ số giống như nhau

Mà số phải tìm > 85 , vậy số đề nghị tìm là 88 hoặc 99

Ví dụ 8: search số bao gồm hai chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 2 vào phía bên trái số kia ta được số new gấp 9 lần số đang cho.

Giải:

Viết thêm chữ số 2 vào bên trái một số có nhì chữ số có nghĩa là đã chế tạo số đó 200 đơn vị.

Số bắt đầu gấp 9 lần số cũ bởi vậy số new đã tạo thêm 8 lần số cũ. Vậy 8 lần số cũ bằng 200.

Xem thêm: Móc Kẹp Bông Tai Kẹp Không Cần Bấm Lỗ Mẫu Mới, Hoa Tai Kẹp Vành

Số cũ là: 200 : 8 = 25.

Số tất cả hai chữ số đề xuất tìm là: 25

Ví dụ 9. search số có ba chữ số, hiểu được khi xóa chữ số 7 sinh sống hàng đơn vị, ta được số mới kém số phải tìm là 331

Giải:

Cách 1.

Khi ta xóa chữ số 7 sống hàng đơn vị của một số có nghĩa là đã bớt số kia đi 7 đơn vị chức năng và giảm xuống 10 lần, ta bao gồm sơ đồ:

*

Hiệu số phần đều nhau là: 10 -1 = 9 (phần)

Giá trị của 9 phần là: 331 – 7 = 324

Số new là: 324 : 9 = 36

Số đề xuất tìm là: 36 + 331 = 367

Cách 2.

Gọi số yêu cầu tìm là ab

Ta có:

*

Ta có:

+) 7 – b = 1 =>b = 7 - 1 = 6

+) 6 – a = 3 => a = 3

Vậy số kia là: 367

BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1. Tìm số gồm 2 chữ số biết tích nhị chữ số của nó bởi 12

Bài 2. Tìm số có 3 chữ số biết tổng các chữ số của nó bằng 3.

Bài 3. Tìm số gồm 2 chữ số biết hai chữ số của nó hơn yếu nhau 2 đơn vị chức năng và vội kém nhau 2 lần.

Bài 4. Search số có cha chữ số, biết rằng số đó không thay đổi khi đọc các chữ số theo thiết bị tự trái lại và chữ số 6 ở hàng chục bằng tổng nhì chữ số còn lại.

Bài 5. Viết thêm chữ số 3 vào bên đề xuất một số, ta được số bắt đầu hơn số cần tìm 273 đơn vị. Tìm kiếm số đó.

Bài 6. Từ cha chữ số 2, 3 , 8 ta lập được một trong những có ba chữ số khác nhau là A. Từ nhị chữ số 2,8 ta lập được một số trong những có nhị chữ số không giống nhau là B. Kiếm tìm số A với B biết hiệu thân A cùng B là 750

Bài 7. Một vài có tía chữ số tất cả tổng các chữ số là 25. Tìm kiếm số đó, hiểu được khi đổi khu vực chữ số hàng trăm và sản phẩm chục lẫn nhau thì số đó không đổi.