Đồng hồ android giá rẻ

*

*

*

*

*

*
Tới nơi bán

Đồng Hồ Thông Minh app android G2 QWERTY AD9A1H Cảm Ứng Chạm

286.000 đ
*
Tới chỗ bán

Đồng Hồ Thông Minh Uonevic V8 Đồng Hồ Thể Thao Hỗ Trợ bluetooth không dây 2G SIM Đồng Hồ Thông Minh android Hỗ Trợ Gọi Điện Thoại Thông Minh LazadaMall

146.000 đ -41 %
*
Tới địa điểm bán

Uonevic Vòng Đeo Tay Đồng Hồ Thông Minh 116 Plus Thiết Bị Theo Dõi Sức Khỏe Dây Đeo Theo Dõi Hoạt Động Đếm Bước Chân cho Đồng Hồ Thông Minh Android

139.000 đ -20 %
*
Tới vị trí bán

Uonevic Vòng Đeo Tay Đồng Hồ Thông Minh 116 Plus Thiết Bị Theo Dõi Sức Khỏe Dây Đeo Theo Dõi Hoạt Động Đếm Bước Chân mang lại Đồng Hồ Thông Minh Android

139.000 đ -20 %
*
Tới chỗ bán

Uonevic Vòng Đeo Tay Đồng Hồ Thông Minh 116 Plus Thiết Bị Theo Dõi Sức Khỏe Dây Đeo Theo Dõi Hoạt Động Đếm Bước Chân mang đến Đồng Hồ Thông Minh Android

139.000 đ -20 %
*
Tới vị trí bán

Uonevic Vòng Đeo Tay Đồng Hồ Thông Minh 116 Plus Thiết Bị Theo Dõi Sức Khỏe Dây Đeo Theo Dõi Hoạt Động Đếm Bước Chân đến Đồng Hồ Thông Minh Android

139.000 đ -20 %
*
Tới khu vực bán

Uonevic Vòng Đeo Tay Đồng Hồ Thông Minh 116 Plus Thiết Bị Theo Dõi Sức Khỏe Dây Đeo Theo Dõi Hoạt Động Đếm Bước Chân mang lại Đồng Hồ Thông Minh Android

139.000 đ -20 %
*
Tới địa điểm bán

Đồng hồ thông minh Zonerisen V8 Đồng Hồ Thể Thao bluetooth không dây Hỗ Trợ 2G Sim Đồng Hồ Thông Minh apk Hỗ Trợ Cuộc Gọi Điện Thoại Thông Minh LazadaMall

149.000 đ -39 %
*
Tới chỗ bán

Đồng hồ thông minh Zonerisen V8 Đồng Hồ Thể Thao bluetooth Hỗ Trợ 2G Sim Đồng Hồ Thông Minh app android Hỗ Trợ Cuộc Gọi Điện Thoại Thông Minh LazadaMall

149.000 đ -39 %
*
Tới khu vực bán

Đồng hồ thông minh Zonerisen V8 Đồng Hồ Thể Thao công nghệ bluetooth không dây Hỗ Trợ 2G Sim Đồng Hồ Thông Minh android Hỗ Trợ Cuộc Gọi Điện Thoại Thông Minh LazadaMall

149.000 đ -39 %
*
Tới vị trí bán

Đồng hồ thông minh Zonerisen V8 Đồng Hồ Thể Thao công nghệ bluetooth Hỗ Trợ 2G Sim Đồng Hồ Thông Minh android Hỗ Trợ Cuộc Gọi Điện Thoại Thông Minh LazadaMall

149.000 đ -39 %
*
Tới vị trí bán

Qms Q12B Trẻ Em Của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét card 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống mất Tay Thông Minh Dành đến Trẻ Em

153.000 đ -33 %
*
Tới nơi bán

【Cost-Effective】q12 Q12B Trẻ Em Đồng Hồ Thông Minh app android Dạng 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống mất Tay Thông Minh Dành cho Trẻ Em

153.000 đ -33 %
*
Tới vị trí bán

Đồng Hồ Thông Minh Uonevic 116 Plus Đồng Hồ Đeo Tay Theo Dõi Sức Khỏe Đếm Bước Chân Màn Hình Hoạt Động Dây Đeo cho Đồng Hồ Thông Minh game android LazadaMall

173.000 đ
*
Tới nơi bán

Mới Đồng Hồ Thông Minh app android GT08 Đồng Hồ Có Khe Sim Tin Nhắn Push công nghệ bluetooth Kết Nối apk Tay Thông Minh

241.000 đ -33 %
*
Tới chỗ bán

Mới Đồng Hồ Thông Minh android GT08 Đồng Hồ Có Khe Sim Tin Nhắn Push bluetooth không dây Kết Nối android Tay Thông Minh

241.000 đ -33 %
*
Tới khu vực bán

Đồng hồ thông minh V8 Uonevic hỗ trợ đồng hồ thể thao bluetooth không dây 2G Sim đồng hồ thông minh android điện thoại thông minh

223.500 đ
*
Tới chỗ bán

Mới Nhất Q12b Trẻ Em Đồng Hồ Thông Minh app android 2G Miếng Lót Chống Thấm Nước Định Vị GPS LSB Trạm Gốc S0S Vị Trí Theo Dõi Gọi Chống -Mất Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch cho Trẻ Em-Bộ Đồ Chơi Trẻ Em Dây

126.000 đ -41 %
*
Tới chỗ bán

Mới Nhất Q12b Trẻ Em Đồng Hồ Thông Minh android 2G Miếng Lót Chống Thấm Nước Định Vị GPS LSB Trạm Gốc S0S Vị Trí Theo Dõi Gọi Chống -Mất Đồng Hồ Thông Minh Smartwatch đến Trẻ Em-Bộ Đồ Chơi Trẻ Em Dây

126.000 đ -41 %
*
Tới khu vực bán

Q12B Trẻ Em Của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét card 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống Mất vòng Đeo Tay Thông Minh Dành mang đến Trẻ Em

201.250 đ -33 %
*
Tới khu vực bán

Đồng Hồ Thông Minh Uonevic V8 Đồng Hồ Thể Thao Hỗ Trợ công nghệ bluetooth 2G SIM Đồng Hồ Thông Minh app android Hỗ Trợ Gọi Điện Thoại Thông Minh LazadaMall

246.000 đ
*
Tới địa điểm bán

Đồng Hồ Thông Minh Uonevic V8 Đồng Hồ Thể Thao Hỗ Trợ bluetooth 2G SIM Đồng Hồ Thông Minh android Hỗ Trợ Gọi Điện Thoại Thông Minh LazadaMall

246.000 đ
*
Tới khu vực bán

Q12B Trẻ Em của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét thẻ 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị Thiết Bị Định Vị Camera Gọi Chống mất Thông Minh dây đeo tay mang đến Trẻ Em

208.000 đ -33 %
*
Tới vị trí bán

Q12B Trẻ Em Của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét card 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống Mất vòng Đeo Tay Thông Minh Dành mang đến Trẻ Em

213.900 đ -32 %
*
Tới chỗ bán

Q12B Trẻ Em Của Đồng Hồ Thông Minh android Nhét thẻ 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống Mất vòng Đeo Tay Thông Minh Dành mang đến Trẻ Em

213.900 đ -37 %
*
Tới khu vực bán

Koris Q12B Trẻ Em của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét card 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống mất Tay Thông Minh dành mang đến Trẻ Em

222.000 đ -33 %
*
Tới khu vực bán

Koris Q12B Trẻ Em của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét thẻ 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống mất Tay Thông Minh dành mang đến Trẻ Em

223.000 đ -33 %
*
Tới chỗ bán

Q12B Trẻ Em của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét thẻ 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị Thiết Bị Định Vị Camera Gọi Chống mất Thông Minh dây đeo tay cho Trẻ Em

229.000 đ -33 %
*
Tới nơi bán

Q12B Trẻ Em của Đồng Hồ Thông Minh game android Nhét thẻ 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị Thiết Bị Định Vị Camera Gọi Chống mất Thông Minh dây đeo tay đến Trẻ Em

230.000 đ -33 %
*
Tới địa điểm bán

Aegea Đồng Hồ Thông Minh apk IOS Thể Dục Thể Thao Lượng calo Dây Đeo Đồng Hồ Thông Minh

400.000 đ -48 %
*
Tới nơi bán

Q12B Trẻ Em của Đồng Hồ Thông Minh app android Nhét thẻ 2G Chống Nước Từ Xa Định Vị GPS Định Vị Camera Gọi Chống mất vòng Đeo Tay thông minh dành đến Trẻ Em

238.050 đ -44 %
*
"> Tới địa điểm bán

EPJ5WVZ Trung Tâm 119 Cộng Với Vòng Đeo Tay Thông Minh Đồng Hồ Thông Minh Người Đàn Ông Dây Đeo Cổ Tay Đồng Hồ Thể Thao Ban Nhạc Không Thấm Nước Đồng Hồ Thông Minh game android Với Đồng Hồ Báo Thức

196.000 đ -46 %

Thông tin về đồng hồ thông minh android

*

Ưu nhược điểm của đồng hồ thông minh T500

Có buộc phải mua đồng hồ đeo tay thông minh T500 không? Câu vấn đáp là có bởi đây là chiếc đồng hồ thông mình với không ít tính năng hữu ích đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho những người dùng.

Bạn đang xem: Đồng hồ android giá rẻ

*

Hướng dẫn kết nối đồng hồ thông minh T500 với điện thoại Android

*

Hướng dẫn kết nối điện thoại app android và iPhone với đồng hồ thông minh

*

Top 10 đồng hồ thông minh kết nối điện thoại apk và game ios giá rẻ chỉ từ 1 triệu đồng

Dưới đấy là 10 dòng đồng hồ thông minh kết nối smartphone Android và iOS có mức ngân sách vô cùng yêu thương dành cho dịp đầu năm mới 2022.
*

Top 3 thương hiệu đồng hồ thông minh apk hot nhất hiện nay

Đồng hồ thông minh game android vẫn luôn luôn nhận được sự ưu ái từ tín đồ dùng. Cùng điểm mặt hotline tên 3 gương mặt tiêu biểu tốt nhất trên thị trường hiện nay nhé.

Xem thêm: Dương Triệu Vũ Là Em Hoài Linh, Dương Triệu Vũ

*

Top 5 lựa chọn đồng hồ thông minh tốt nhất mang đến Android

Nếu nhiều người đang sở hữu một chiếc điện thoại chạy Android thì những chiếc đồng hồ thời trang thông minh dưới đấy là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn
*

Đánh giá đồng hồ thông minh LG G Watch

LG G Watch là trong số những chiếc đồng hồ thông minh thứ nhất cùng với Samsung Gear Live với Moto 360 chạy hệ điều hành và quản lý Android Wear của Google
*

So sánh đồng hồ thông minh apple Watch và moto 360

Apple Watch, chiếc đồng hồ thông minh nổi tiếng nhất bao gồm cuộc đối đầu thú vị với moto 360 smartwatch app android Wear màn hình trụ đầu tiên
*

Lựa chọn đồng hồ thông minh chạy android Wear tốt nhất năm 2015 theo từng tiêu chí

Mỗi đồng hồ thời trang thông minh chạy nền tảng gốc rễ Android Wear đều phải có những ưu điểm của riêng rẽ nó, vì vậy chúng ta cũng có thể lựa chọn đồng hồ thời trang thông minh tương xứng nhất với bản thân theo các lưu ý của chúng tôi
*

So sánh đồng hồ thông minh chạy nền tảng Pebble và các đồng hồ thông minh chạy nền tảng app android Wear

Liệu dòng đồng hồ đeo tay của Pebble có thể đối đầu và cạnh tranh với các đồng hồ thông minh được yêu quý như moto 360, LG G Watch R hay hãng asus ZenWatch?
*

Chọn cài đồng hồ thông minh, smartwatch app android Wear nào phù hợp với bạn?

Có thể nói, cho dù chỉ được hiển thị trải qua những thiết bị bao gồm kích thước gần đầy 2 inch nhưng, đông đảo hình ảnh cũng như hình ảnh của nền tảng mới trên smartwatch vẫn tỏ ra khá đối kháng giản, cụ thể và cung cấp thao tác dễ dàng dàng.
*

Cận cảnh đồng hồ thông minh TrueSmart: Bản thu nhỏ của điện thoại Android

(GenK.vn) - TrueSmart là chiếc smartwatch có công dụng và hoạt động như 1 điện thoại cảm ứng Android thường thì thay vày phải phụ thuộc vào điện thoại như Sony Smartwatch 2 hay các loại đồng hồ thời trang thông minh khác hiện tại nay.