ĐOẠN VĂN VỀ MÓN ĂN YÊU THÍCH

*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Around the world there are many cuisine but I still spaghetti the most. The main ingredients to make spaghetti are noodles, beef and tomatoes. Besides, we can add onion, carrot, bean or other kind of vegetable. At weekends, my mother and I usually go to the market, buy goods and cook spaghetti for my family instead of traditional dishes. It’s easy to cook this food. All we have to do are boiling noodles, chopping beef and making a good sauce of tomatoes. There is a tip for a perfect sauce is adding a slice of lemon into it. If there is a need of vegetable, It can be served with carrot and peas. Spaghetti supplies high nutrients and several vitamins, which good for your health especially for diet people. Moreover, spaghetti is famous for its delicious taste and convenience as fast food. It’s known as typical traditional food of Italy. Although spaghetti originate from Europe, it’s more widespread in Asia specifically Vietnam. Nowadays, It is popular food not only in Italy but also in other countries.

Bạn đang xem: Đoạn văn về món ăn yêu thích


Đúng(0)
dotiendung

Vietnam is famous with its traditional and delicious dishes. All of them easioly bring to anyone"s mouth indeed, but as myself, I enjoy spring rolls best.

Spring rolls are lightly fried rice - paper rolls, smaller and crispier than Chinese egg rolls but more flavorful. They are filled with highly seasond morsels of crab, shrimp, chopped vegetables, onion, mushroom, vermicelli and eggs. To prepare them, place the above mentioned filling on a thin rice pancake, roll up then fry.

Finally, spring rolls, when fully prepared, are wrapped into somes kinds of fresh vegetables, then doused in fish sauce. My mother ussually cooks spring rolls for me, espeicially on important days in year, such as Tet holiday. When I eat them, i feel all of my mother"s love that she reserves for me.

To me, they"re the most speicial dish in this world.loifwdịch

Việt Nam nổi tiếng với các món ăn truyền thống và ngon. Tất cả họ đều có thể mang đến miệng của bất cứ ai, nhưng như chính bản thân tôi, tôi thích những chiếc bánh xuân ngon nhaats.

Xem thêm: 10+ Cách Tạo Kiểu Cho Tóc Ngắn Đơn Giản Mà Đẹp Nức Nở, Tóc Ngắn Ngang Vai Nên Tạo Kiểu Gì Cho Đẹp

Chả giò là loại cơm chiên nhẹ - giấy cuộn, nhỏ hơn và crispier hơn cuộn trứng Trung Quốc nhưng có hương vị hơn. Chúng chứa đầy những miếng biển, cua, rau củ, hành, nấm, bún vaftrứng. Để chuẩn bị cho chúng, đặt lên trên một bánh gạo mỏng, cuộn lại sau đó chiên.

Cuối cùng, bánh nem, khi chuẩn bị đầy đủ, được bocj trong một số loại rau tươi, sau đó đẫm nước mắm. Mẹ tôi thường nấu nem cho tôi, đặc biệt vào những ngày quan trọng trong năm, chẳng hạn như nghỉ Tết. Khi tôi ăn, tôi cảm thấy tất cả tình yêu của mẹ tôi dành cho tôi.

Đối với tôi, chúng giống như món ăn đặc biệt nhất trong thế giới này.


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Viết một đoạn văn tiếng anh về công việc tinh nguyện em đã làm hoặc viết đoạn văn miêu tả về1 món ăn em yêu thích.