Đồ Án Quản Lý Tour Du Lịch

cai quản dịch cụ làm chủ du kế hoạch quản lý tour Luận văn công nghệ thông tin phân tích chương trình xây cất phần mềm phần mềm cai quản

Bạn đang xem: Đồ án quản lý tour du lịch

*
ppt

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ.


*
ppt

UML


Xem thêm: Meet The New Harry Potter And The Cursed Child On Stage, 'Harry Potter And Cursed Child' Movie

*
pdf

Visual Basic 2005 Design and Development - Chapter 21


Nội dung

ĐỀ TÀI:Quản lý tour phượt trong nước Quản lý tour du ngoạn trong nướcMỤC LỤC :LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................1MỤC LỤC ...............................................................................................................2I. Phương châm và phạm vi đề tài................................................................................3II. đối chiếu yêu cầu đề bài xích ..................................................................................31. Yêu thương cầu chức năng .....................................................................................32. Yêu ước về hình ảnh ..................................................................................4III.Phân tích hệ thống ...........................................................................................41. Mô hình thực thể ERD.............................................................................4a. Xác định các nhiều loại thực thể .............................................................4b. Quy mô ERD .................................................................................72. Chuyển quy mô ERD thành mô hình quan hệ ...................................83. Tế bào tả chi tiết cho những quan hệ ...............................................................84. Biểu thị bảng tổng kết ................................................................................14a. Tổng kết quan hệ ............................................................................14b. Tổng kết nằm trong tính ........................................................................15IV. Xây cất giao diện ............................................................................................161. Các menu bao gồm của hình ảnh ...................................................................162.Mô tả khung ...................................................................................................20V. Xây dựng ô giải pháp xử lý ..................................................................................................37VI. Đánh giá chỉ ưu khuyết điểm ...............................................................................46VII. Cắt cử .......................................................................................................46I. Mục tiêu và phạm vi đề bài :Mục tiêu :Phân tích thiết kế khối hệ thống thực hiện nay việc cai quản Tour du lịch trong nướcnhằm hỗ trợ cho việc : tổ chức Tour , cai quản Tour , cũng giống như việc cai quản một sốvấn đề tương quan như khách hàng, nhân viên , phương tiện , … được giỏi hơn ,đảm bảo tính đúng mực nhanh nệm và thuận tiện .Phạm vi :Giới hạn trong kiến thức và kỹ năng môn học : phân tích thiết kế khối hệ thống thông tin , ápdụng cho các mục tiêu đã đề ra trên . Đề tài chỉ để ý đến việc cai quản lýthông tin : Tour , nhân viên cấp dưới , vị trí du kế hoạch , những loại phương tiện đi lại và quản lí lýthông tin người tiêu dùng không chú trọng đến việc giám sát các khoản thu - chi, báocáo lệch giá và thuế .1.3 khảo sát điều tra :Công ty sẽ bao gồm nhiều đại lý phân phối ớ các tỉnh, trong số dó bao gồm một đại lý là trụ sởchính . Mỗi đại lý sẽ sở hữu một nhân viên làm chủ .Các đại lý phân phối sẽ triển khai thống nhấtviệc tổ chức , thống trị và chào bán vé những Tour du ngoạn .Lịch trình Tour xuất hiện thêm đựơc gạch sẵn mang đến khách hàng bao hàm : khách sạn ,phương tiện ship hàng , địa điểm tham quan trong veo Tour và các loại hình dịchvụ gây ra khác trong TourCác vận động chính của những đại lý bao hàm : Quản lý tour phượt trong nướcNhân viên văn phòng tại chỗ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin vàbán vé các Tour du ngoạn cho khách hàng.Điều phối nhân viên phụ trách tour du lịch bao gồm : khuyên bảo viêndu lịch và tài xế phương tiện phục vụ cho tour.Khách hàng sẽ đến xem thông tin Tour , chọn Tour và cài đặt vé trực tiếpthông qua những đại lý của người sử dụng .II. đối chiếu yêu ước đề tài :1.Yêu cầu công dụng :a. Thống trị hệ thống :- mọi cá nhân dùng sẽ có được một thông tin tài khoản sử dụng ( có Username vàpassword ) để đăng nhập tùy thuộc vào chức vụ cùng quyền hạn.- thoát ra khỏi chương trình .b. Thống trị danh mục :- làm chủ Tour :+ search kiếm Tour .+ Xem tin tức Tour.+ Thêm Tour bắt đầu , sửa tin tức Tour với xóa tin tức Tour .- quản lý khách mặt hàng :+ cai quản thông tin khách hàng .+ Thêm mới người sử dụng , sửa thông tin người tiêu dùng và xóa kháchhàng khỏi đại lý dũ liệu .- làm chủ nhân viên :+ Xem thông tin nhân viên .+ Thêm mới nhân viên cấp dưới , sửa thông tin nhân viên và xóa thông tinnhân viên ngoài cơ sở tài liệu .- làm chủ đại lý :+ tra cứu kiếm đại lý .+ Xem tin tức đại lý.+ Thêm bắt đầu đại lý, sửa tin tức đại lý , xóa tin tức đại lý .- làm chủ địa điểm tham quan du lịch :+ tìm kiếm kiếm địa điểm .+ xem thông tin vị trí .+ Thêm vị trí mới , sửa đổi thông tin vị trí , xóa dịa điểm .- làm chủ phương một thể :+ Xem thông tin phương nhân thể .+ Thêm mới phương tiện đi lại .+ Xóa tin tức phương luôn thể .- làm chủ trợ giúp :+ giúp đỡ theo chủ thể .+ thông tin về phần mềm.c . Thống trị dữ liệu :+ khối hệ thống sao lưu hồi phục dữ liệu .2. Yêu ước về bối cảnh :Chương trình phải bao gồm giao diện đơn giản và dễ dàng , thân mật , dễ áp dụng .III. Phân tích hệ thống : Quản lý tour du ngoạn trong nước1 . Mô hình thực thể ERD :a. Xác minh các thực thể:1) Thực thể thứ 1 : TOURMỗi thực thể tượng trưng cho một Tour du lịch.Các trực thuộc tính :+ Mã số Tour (MSTOUR) : đây là thuộc tính khóa , nhờ vào nó mà taphân biệt đươc Tour này với Tour khác .+ tên Tour (TENTOUR) : đây là thuộc tính cho thấy tên Tourtương ứng cùng với mã Tour.+ Ngày Bắt Đầu (NGAYBD) : cho biết thêm ngày xuất hành Tour+ Ngày xong xuôi (NGAYKT) : cho thấy thêm ngày về.+ giá bán (GIA) : cho biết giá tài chánh Tour.2) Thực thể thứ hai : DAILYMỗi thực thể tượng trưng cho một Đai lý+ Mã số đại lý phân phối (MSDL) : đó là thuộc tính khóa,để khác nhau cácđại lý với nhau+ Tên đại lý (TENDL) : trình bày tên đại lý+ Mã nhân viên cai quản (MANVQL) : cho biết mã số nhân viênquản lý đại lý+ Địa chỉ (DIACHI) : cho biết showroom của đại lý+ Số điện thoại thông minh (SDT) : số điện thoại thông minh của đại lý3) Thực thể thiết bị 3 : VEMỗi thực thể tượng trưng cho một vé+ Mã số vé (MSVE) : đó là thuộc tính khóa chính cho thấy mã sốcủa vé,phân biệt những vé cùng với nhau.+ Mã số Tour (MSTOUR) : đấy là thuộc tính khóa ngoại mang lại biếtvé này trực thuộc Tour nào.+ Mã số Đại lý (MSDL) : đây là thuộc tính khóa ngoại cho thấy thêm vénày vì Đại lý làm sao bán.4) Thực thể vật dụng 4 : NHANVIENMỗi thực thể tượng trưng cho một nhân viên+ Mã số nhân viên (MSNV) : đây là thuộc tính khóa thiết yếu chobiết mã số nhân viên.+ Tên nhân viên (TENNV) : cho biết tên nhân viên.+ Ngày sinh (NGAYSINH) : cho biết thêm ngày sinh của nhân viên.+ giới tính (GIOITINH) : cho biết thêm giới tính của nhân viên.+ Địa chỉ (DIACHI) : mang lại biết showroom của nhân viên.+ Số điện thoại cảm ứng (SDT) : cho biết số điện thoại thông minh liên lạc cùng với nhânviên.5) Thực thể sản phẩm 5 : CHUCVUMỗi thực thể tượng trưng mang lại chức vụ+ Mã chức vụ (MSCV) : đây là thuộc tính khóa chính cho thấy thêm mãsố công tác của nhân viên.+ Tên công tác (TENCV) : cho thấy thêm tên của chức vụ.6) Thực thể thứ 6 : KHACHHANG Quản lý tour du ngoạn trong nướcMỗi thực thể tượng trưng đến khách hàng+ Mã số người sử dụng (MSKH) : đây là thuộc tính khóa thiết yếu chobiết mã số của khách hàng hàng.+ Tên người tiêu dùng (TENKH) : cho thấy tên của khách hàng hàng.+ nam nữ (GIOITINH) : cho thấy giới tính của khách hàng hàng.+ chứng minh nhân dân (CMND) : cho thấy thêm số chứng minh nhândân của khách hàng hàng.+ Địa chỉ (DIACHI) : cho biết địa chỉ nơi sống của kháchhàng.+ Số điện thoại cảm ứng (SDT) : cho thấy thêm số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng.7) Thực thể đồ vật 7 : QUOCTICHMỗi thực thể tượng trưng đến quốc tịch+ Mã quốc gia (MAQG) : đó là thuộc tính khóa chủ yếu cho biếtmã quốc gia+ Tên đất nước (TENQG) : cho biết tên quốc gia.8) Thực thể vật dụng 8 : DD_THAMQUANMỗi thực thể thay thế cho vị trí tham quan+ Mã địa điêm thăm quan (MSDD) : đấy là thuộc tính khóa chínhcho biết địa điểm tham quan.+ Tên vị trí tham quan tiền (TENDD) : cho biết tên của địa điểmtham quan.+ Địa chỉ (DIACHI) : cho biết add của vị trí tham quan.9) Thực thể đồ vật 9 : TINHMỗi thực thể tượng trưng cho 1 Tỉnh.+ Mã số tinh (MST) : đây là thuộc tính khóa chính cho thấy thêm mã sốtỉnh.+ thương hiệu tỉnh (TENTINH) : cho biết tên của tỉnh.10) Thực thể trang bị 10 : KHACHSANMỗi thực thể tượng trưng cho 1 Khách Sạn.+ Mã số khách sạn (MSKS) : đó là thuộc tính khóa bao gồm cho biếtmã số của hotel .+ Tên hotel (TENKS) : cho thấy thêm tên của hotel .+ Địa chỉ (DIACHI) : mang lại biết địa chỉ của khách sạn.+ Số điện thoại thông minh (SDT) : cho biết số điện thoại của khách hàng sạn.11) Thực thể sản phẩm 11 : PHUONGTIENMỗi thực thể tượng trưng cho một phương tiện.+ Mã số phuơng nhân tiện (MSPT) : đây là thuộc tính khóa chính chobiết mã số của phương tiện.+ Tên phương tiện (TENPT) : cho biết tên phương tiện.+ Loại phương tiện (LOAIPT) : cho biết loại phương tiện.+ thực trạng (HIENTRANG) : cho thấy tình trạng bây giờ củaphương tiện đang sử dụng hay sẽ sửa chữa.+ Sức cất (SUCCHUA): cho biết sức chứa buổi tối đa củaphương tiện. Quản lý tour du ngoạn trong nướcb . Quy mô ERD:2. Chuyển mô hình ERD thành quy mô quan hệ :TOUR(MSTOUR,TENTOUR,NGAYBD,NGAYKT,GIA)DAILY(MSDL,TENDL,MANVQL,DIACHI,SDT)VE(MSVE,MSTOUR,MSDL)NHANVIEN(MSNV,TENNV,NGAYSINH,GIOITINH,DIACHI,SDT)CHUCVU(MSCV,TENCV)KHACHHANG(MSKH,TENKH,GIOITINH,CMND,DIACHI,SDT)QUOCTICH(MAQG,TENQG) Quản lý tour phượt trong nướcDD_THAMQUAN(MSDD,TENDD,DIACHI)TINH(MST,TENTINH)KHACHSAN(MSKS,TENKS,DIACHI,SDT)PHUONGTIEN(MSPT,TENPT,LOAIPT,HIENTRANG,SUCCHUA)3. Tế bào tả cụ thể cho các quan hệ :3.1 quan hệ tình dục Tour :TOUR(MSTOUR,TENTOUR,NGAYBD,NGAYKT,GIA)Tên quan hệ nam nữ :TOURNgày :STT ở trong tính1MSTOUR2TENTOUR3NGAYBD4NGAYKT5GIADiễn giảiMã số TourTên TourNgày bắt đầuNgày kết thúcGiá véKiểu DLCCNNSKhối lượng :- Số dòng buổi tối thiểu- Số dòng về tối đa- kích thước tối thiểu- kích cỡ tối đaSố Byte102044442MGTLoại DLBBBBBRàng BuộcPKLoại DLBBBRàng BuộcPK: 10: 100: 10 x 42 (byte) = 420 (byte): 100 x 42 (byte) = 4200 (byte)3.2 quan hệ đại lý phân phối :DAILY(MSDL,TENDL,MANVQL,DIACHI,SDT)Tên quan hệ nam nữ :DAILYNgày :STT nằm trong tínhDiễn giải1MSDLMã số đại lý2TENDLTên đại lý3MNVQLMã số nhânviên quản lí lý4DIACHIĐịa chỉ đại lý5SDTSố điện thoạiKhối lượng :- Số dòng buổi tối thiểu- Số dòng buổi tối đa- kích cỡ tối thiểu- kích cỡ tối đa3.3 quan hệ Vé :VE(MSVE,MSTOUR,MSDL)Kiểu DLCCCSố Byte102010CS30474MGT: 10: 64: 10 x 74 (byte) = 740 (byte): 64 x 74 (byte) = 4736 (byte)KB Quản lý tour du lịch trong nướcTên dục tình : VENgày :STT thuộc tính1MSVE2MSTOUR3MSDLDiễn giảiMã số véMã số TourMã số đại lýKiểu DLCCCKhối lượng :- Số dòng về tối thiểu- Số dòng buổi tối đa- kích thước tối thiểu- kích cỡ tối đaSố Byte10101030MGTLoại DLBBBRàng BuộcPKFK(TOUR)FK(DAILY): 100: 1000: 100 x 30 (byte) = 3000 (byte): 1000 x 30 (byte) = 30000 (byte)3.4 quan hệ nam nữ Nhân viên:NHANVIEN(MSNV,TENNV,NGAYSINH,GIOITINH,DIACHI,SDT)Tên quan hệ giới tính : NHANVIENNgày :STT ở trong tínhDiễn giải1MSNVMã số nhânviên2TENNVTên nhân viên3NGAYSINHNgày sinh4GIOITINHGiới tính5DIACHIĐịa chỉ6SDTSố năng lượng điện thoạiKhối lượng :- Số dòng buổi tối thiểu- Số dòng buổi tối đa- kích thước tối thiểu- kích thước tối đa3.5 quan hệ nam nữ Chức vụ:CHUCVU(MSCV,TENCV)Tên quan hệ tình dục : CHUCVUNgày :STT trực thuộc tínhDiễn giải1MSCVMã số chức vụ2TENCVTên chức vụKhối lượng :- Số dòng buổi tối thiểuKiểu DLCSố Byte10CNCCS204530473MGTLoại DLBRàng BuộcPKBBBBK: 100: 400: 100 x 73 (byte) = 7300 (byte): 400 x 73 (byte) = 29200 (byte)Kiểu DLCC: 10Số Byte103040MGTLoại DLBBRàng BuộcPK Quản lý tour phượt trong nước-Số dòng buổi tối đaKích thước về tối thiểuKích thước tối đa: 20: 10 x 40 (byte) = 400 (byte): 20 x 40 (byte) = 800 (byte)3.6 quan hệ tình dục Khách Hàng:KHACHHANG(MSKH,TENKH,GIOITINH,CMND,DIACHI,SDT)Tên quan hệ giới tính : KHACHHANGNgày :STT ở trong tínhDiễn giải1MSKHMã số kháchhàng2TENKHTênkháchhàng3GIOITINHGiới tính4CMNDSố bệnh minhnhân dân5DIACHIĐịa chỉ6SDTSố điện thoạiKhối lượng :- Số dòng tối thiểu- Số dòng tối đa- kích thước tối thiểu- size tối đa3.7 quan hệ nam nữ Quốc tịch:QUOCTICH(MAQG,TENQG)Tên quan hệ tình dục : QUOCTICHNgày :STT trực thuộc tínhDiễn giải1MAQGMã quốc gia2TENQGTên quốc giaKhối lượng :- Số dòng tối thiểu- Số dòng tối đa- kích cỡ tối thiểu- kích thước tối đaKiểu DLCSố Byte10C30BCS510BBCS301095BKLoại DLBRàng BuộcPK: 100: 1000: 100 x 95 (byte) = 9500 (byte): 1000 x 95 (byte) = 95000 (byte)Kiểu DLCCSố Byte103040MGTLoại DLBB:3: 200: 3 x 40 (byte) = 120 (byte): 200 x 40 (byte) = 8000 (byte)3.8 quan hệ Địa điểm tham quan:DD_THAMQUAN(MSDD,TENDD,DIACHI)Tên quan hệ : DD_THAMQUANMGTRàng BuộcPK Quản lý tour phượt trong nướcNgày :STT trực thuộc tính1MSDD2TENDD3DIACHIDiễn giảiMã số địa điểmtham quanTên địa điểmtham quanĐịa chỉKiểu DLCSố Byte10C40BC3080BKhối lượng :- Số dòng về tối thiểu- Số dòng tối đa- form size tối thiểu- kích cỡ tối đa3.9 quan hệ tình dục Tỉnh:TINH(MST,TENTINH)Tên quan hệ nam nữ : TINHNgày :STT nằm trong tínhDiễn giải1MSTMã số tỉnh2TENTINHTên tỉnhMGTLoại DLBRàng BuộcPK: 64: 200: 64 x 80 (byte) = 5120 (byte): 200 x 80 (byte) = 16000 (byte)Kiểu DLCCKhối lượng :- Số dòng tối thiểu- Số dòng tối đa- kích thước tối thiểu- kích thước tối đaSố Byte103040MGTLoại DLBBRàng BuộcPK: 10: 64: 10 x 40 (byte) = 400 (byte): 64 x 40 (byte) = 2560 (byte)3.10 quan hệ Khách sạn:KHACHSAN(MSKS,TENKS,DIACHI,SDT)Tên dục tình : KHACHSANNgày :ST nằm trong tínhDiễn giảiT1MSKSMã số kháchsạn2TENKSTên khách sạn3DIACHIĐịa chỉ4SDTSố điện thoạiKhối lượng :Kiểu DLSố ByteCCCSMGTLoại DLRàng Buộc10BPK3030474BBB