Điểm Chuẩn Trường Đh Sài Gòn Cao Nhất 27,33

STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology thông tin 7480201CLCA00, A0123.38Điểm thi TN THPTCLC
2 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A0022.55Điểm thi TN THP
3 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302A0121.55Điểm thi TN THP
4 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301A0122.25Điểm thi TN THPT
5 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A0023.25Điểm thi TN THPT
6 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207A0121.3Điểm thi TN THPT
7 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207A0022.3Điểm thi TN THPT
8 technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406A0015.5Điểm thi TN THPT
9 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406B0016.5Điểm thi TN THPT
10 Khoa học môi trường xung quanh 7440301B0016.45Điểm thi TN THPT
11 Khoa học môi trường xung quanh 7440301A0015.45Điểm thi TN THPT
12 Kỹ thuật ứng dụng 7480103A00, A0124.94
13 quản trị công sở 7340406D0121.63Điểm thi TN THPT
14 cai quản trị văn phòng công sở 7340406C0422.63Điểm thi TN THPT
15 giáo dục đào tạo Tiểu học 7140202D0123.1Điểm thi TN THP
16 giáo dục và đào tạo Chính trị 7140205C0025.5Điểm thi TN THP
17 tin tức - thư viện 7320201D01, C0419.95Điểm thi TN THPT
18 quản trị marketing 7340101D0122.16Điểm thi TN THPT
19 quản ngại trị kinh doanh 7340101A0123.16Điểm thi TN THPT
20 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201D0122.44Điểm thi TN THPT
21 Tài chủ yếu - bank 7340201C0123.44Điểm thi TN THPT
22 Sư phạm Toán học 7140209A0027.33Điểm thi TN THP
23 làm chủ giáo dục 7140114D0121.15Điểm thi TN THPT
24 cai quản giáo dục 7140114C0422.15Điểm thi TN THPT
25 kinh doanh quốc tế 7340120D0124.48Điểm thi TN THPT
26 marketing quốc tế 7340120A0125.48Điểm thi TN THPT
27 giáo dục đào tạo Mầm non 7140201M01, M0219Điểm thi TN THP
28 Kỹ thuật năng lượng điện 7520201A0119Điểm thi TN THP
29 Kỹ thuật điện 7520201A0020Điểm thi TN THP
30 Sư phạm đồ lý 7140211A0026.9Điểm thi TN THP
31 Toán vận dụng 7460112A0123.15Điểm thi TN THPT
32 Toán ứng dụng 7460112A0024.15Điểm thi TN THPT
33 quốc tế học 7310601D0118Điểm thi TN THPT
34 vn học 7310630C0022.25CN Văn hoá- du ngoạn Điểm thi TN THPT
35 ngữ điệu Anh 7220201D0124.24CN thương mại và Du lịchĐiểm thi TN THPT
36 tâm lý học 7310401D0122.27Điểm thi TN THPT
37 Thanh nhạc 7210205N0223.25Điểm thi TN THPT
38 kế toán tài chính 7340301D0122.65Điểm thi TN THPT
39 kế toán 7340301C0123.65Điểm thi TN THPT
40 dụng cụ 7380101D0122.8Điểm thi TN THPT
41 chính sách 7380101C0322.8
42 technology thông tin 7480201CLCDGNLHCM778Chương trình unique cao
43 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302DGNLHCM753
44 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301DGNLHCM783
45 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207DGNLHCM783
46 công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406DGNLHCM659
47 Khoa học môi trường 7440301DGNLHCM706
48 Kỹ thuật ứng dụng 7480103DGNLHCM898
49 quản ngại trị công sở 7340406DGNLHCM756
50 tin tức - tủ sách 7320201DGNLHCM654
51 quản ngại trị marketing 7340101DGNLHCM806
52 Tài chính - bank 7340201DGNLHCM782
53 làm chủ giáo dục 7140114DGNLHCM762
54 sale quốc tế 7340120DGNLHCM869
55 Kỹ thuật điện 7520201DGNLHCM733
56 Toán áp dụng 7460112DGNLHCM794
57 nước ngoài học 7310601DGNLHCM759
58 việt nam học 7310630DGNLHCM692
59 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM833
60 tư tưởng học 7310401DGNLHCM830
61 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM765
62 chế độ 7380101DGNLHCM785
63 Sư phạm Toán học 7140209A0126.33Điểm thi TN THP
64 công nghệ thông tin 7480201A00, A0124.28Điểm thi TN THPT
65 công nghệ thông tin 7480201DGNLHCM816
66 du ngoạn 7810101DGNLHCM782
67 du ngoạn 7810101D01, C0024.45Điểm thi TN THP
68 Sư phạm chất hóa học 7140212A0026.28Điểm thi TN THP


*