Đề Thi Toán 4 Học Kì 1

TOP 50 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 bao gồm đáp án kèm theo, giúp các em học viên lớp 4 tham khảo, luyện giải đề thật thuần thục để sẵn sàng thật tốt kiến thức mang đến kỳ thi học tập kì 1 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi toán 4 học kì 1

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4, còn hỗ trợ thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học viên của mình. Ngoài ra, thầy cô và các em còn có thể xem thêm bộ đề thi học kì 1 môn Toán 4 theo Thông tư 22. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của hoanghaistore.com:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5 tấn 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc bên dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là thay kỉ máy bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn: ...................................................


I. Trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng cộng tuổi của chị em và nhỏ là 57 tuổi. Người mẹ hơn bé 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia nhỏ tuổi nhất vào phép chia bao gồm thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ trang bị bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo máy tự từ bé nhỏ đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Công dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận một thể nhất: làm cho đúng từng phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của người mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhỏ nhất là : 20

Số bị chia bé xíu nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( từ bỏ câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tư mươi năm nghìn bố trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn cha trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số khủng là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tư góc nhọn, hai góc tù với hai góc vuông


B. Tư góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Tư góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đang cho, hãy viết số lớn nhất chia hết cho 2, 3 cùng 5, những chữ số phần lớn khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: search x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhì tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được ít hơn tháng thiết bị hai là 170m vải. Hỏi mỗi tháng siêu thị đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài bác giải

Tháng sản phẩm nhất siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng thiết bị hai cửa hàng bán được số mét vải là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính chính xác là được tính 50% số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhì nghìn tư trăm nhì mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào vị trí chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7 008kgD. 708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh năm 1980. Chưng Hồ sinh vào nỗ lực kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874Bài 3. Cả nhị lớp 4A với lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 4.

Xem thêm: Part 1+ 2 ( Family And Friends 2Nd Edition: Level 4, American Family And Friends 2Nd Edition: Level 4

Hãy nêu tên những góc bao gồm trong hình vẽ sau:Bài 3: (2 đ)

Bài giải

Số cây lớp 4A trồng được là :

(568 + 36) : 2 = 302 (cây) (1 đ)

Số cây lớp 4B trồng được là : (568 - 36) : 2 = 266 (cây)

Đáp số: 4A : 302 cây (1 đ) 4B : 266 cây

Học sinh ghi sai, thiếu tên đơn vị hoặc đáp số ghi thừa nhận trừ thông thường 0.5 đ

Bài 4: (2 đ)

- Góc vuông:

+ Đỉnh D cạnh DA, DC.

+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù túng đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5 điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi tứ triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số dưới đây số nào phân tách hết mang đến 5?


A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a) Theo sản phẩm tự từ bé nhỏ đến lớn: ...................................................................

b) Theo sản phẩm tự từ bự đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên bao gồm .........góc vuông.

Hình mặt có..........góc tù.Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu ko trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là:

A. 5 070 060 B. 5 070 600C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong số 587964 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng ngàn C. Hàng chục D. Hàng solo vị

Câu 3: trong các số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn nhất là số:

A. 1397B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cùng của 49 với 87 là?

A. 67B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. Trăng tròn B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ mặt có?

A. Hai đường thẳng tuy nhiên song. Nhị góc vuông.B. Hai tuyến đường thẳng tuy vậy song. Bố góc vuông.C. Bố đường thẳng tuy vậy song. Hai góc vuông.D. Cha đường thẳng tuy vậy song. Tía góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) kết quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495D. 594

Câu 8: bác Hồ sinh vào năm 1890 thuộc cố kỉnh kỷ nào?

A. Cầm cố kỷ XVII B. Cụ kỷ XVIII C. Cụ kỷ XIX D. Nuốm kỷ XX

Câu 9: trong các số sau số vừa phân chia hết đến 2 vừa phân tách hết cho 5 là:

A. 450B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: công dụng của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A. 134 B. 13400 C. 1304D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993 b) 935 807 - 52453c) 365 x 103d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường đái học có 672 học tập sinh, số học sinh nữ nhiều hơn nữa số học viên nam là 92 em. Hỏi ngôi trường đó bao gồm bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học viên nam?