ĐỀ THI CHUYÊN TOÁN VÀO LỚP 10

Bộ 4 đề thi chuyên toán vào lớp 10 của những trường thpt Chuyên lớn trên cả nước: trung học phổ thông Chuyên thành phố hà nội – Ams, trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng nam và thpt Chuyên chu văn an Bình Định

Đề thi chăm anh lớp 10 Hanoi – Amsterdam tất cả đáp án chi tiết

*
Bộ đề thi chuyên toán vào lớp 10 những trường thpt chuyên trên toàn nước có đáp án giành riêng cho học sinh lớp 9 tất cả nguyện vọng thi chuyên

Contents

1 1, đề thi siêng toán vào lớp 10 thpt Chuyên thành phố hà nội – Amsterdam2 2, đề thi chuyên toán vào lớp 10 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam4 4, đề thi siêng toán vào lớp 10 2018 trung học phổ thông Chuyên đường chu văn an Bình Định 

1, đề thi chuyên toán vào lớp 10 trung học phổ thông Chuyên hà nội thủ đô – Amsterdam

*

Bài I đề thi chuyên toán vào lớp 10 (2,0 điểm)

1) Giải phương trình đựng căn thức

2) giải hệ phương trình

(1) x2 + 7 = y2 + 4y

(2) x2 + 3xy + 2y2 + x + y = 0

Bài II (2,0 điểm)

1) mang đến biểu thức p. = abc (a – 1) (b + 4) (c + 6), với a, b, c là các số nguyên vừa lòng a + b + c = 2019. Chứng tỏ giá trị của biểu thức p chia hết mang lại 6

2, Tìm tất cả các số tự nhiên n để quý giá của biểu thức Q là số nguyên

Bài III đề thi chuyên toán vào lớp 10 (2,0 điểm)

Cho biểu thức K = ab + 4ac – 4bc, cùng với a, b, c là những số thực không âm thỏa mãn: a + b + 2c = 1

1, chứng tỏ K lớn hơn hoặc bằng – 1/2

2, Tìm giá trị lớn số 1 của biểu thức K

Bài IV (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có cha góc nhọn, AB

1) minh chứng MI2 = MJ. MA

2, Kẻ 2 lần bán kính MN của mặt đường tròn (O). Đường thẳng AN cắt những tia phân giác vào của góc ABC và góc ngân hàng á châu acb lần lượt tại các điểm p và Q. Chứng minh N là tung điểm của đoạn trực tiếp PQ

3, lấy điểm E ngẫu nhiên thuộc cung nhỏ dại MC của con đường tròn (O) (E không giống M). Call F là vấn đề đối xứng với điểm I qua điểm E. điện thoại tư vấn R là giao điểm của hai tuyến phố thẳng PC và QB. Chứng tỏ 4 điểm P, Q, R, F cùng thuộc một đường tròn

Bài V đề thi siêng toán vào lớp 10 (1,0 điểm)

Mỗi điểm vào một phương diện phẳng được tô bởi một trong các hai blue color hoặc đỏ

1) minh chứng trong mặt phẳng đó tồn tại nhì điểm được tô vì chưng cùng một màu và có khoảng cách bằng d.

Bạn đang xem: Đề thi chuyên toán vào lớp 10

2) gọi tam giác có bố đỉnh được tô vì chưng cùng một color là tam giác 1-1 sắc. Chứng minh trong khía cạnh phẳng kia tồn tại hai tam giác đơn sắc là nhị tam giác vuông đồng dạng cùng nhau theo tỉ số k = 1/ 2019

Đáp án bỏ ra tiết

*

*

*

*

*

2, đề thi siêng toán vào lớp 10 siêng Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam

*

Câu 1 đề thi chăm toán vào lớp 10: Rút gọn gàng biểu thức A với tìm x để A = 6

b) chứng tỏ rằng với đa số số nguyên dương n, số M chia hết mang lại 20

Câu 2 (1,0 điểm).

Cho parabol 2 (P): y = -x2 và mặt đường thẳng (d): y = x + m – 2. Tìm toàn bộ các quý giá của thông số m nhằm (d) giảm (P) tại nhị điểm rành mạch lần lượt bao gồm hoành độ x1, x2 vừa lòng x12 + x22

Câu 3 đề thi siêng toán vào lớp 10 (2,0 điểm)

a, giải phương trình chứa căn thức

b, giải hệ phương trình

(1) x2 + y2 + 4x + 2y = 3

(2) x2 + 7y2 – 4xy + 6y = 13

Câu 4 (2,0 điểm).

Cho hình bình hành ABCD gồm góc A nhọn. điện thoại tư vấn H, K theo lần lượt là hình chiếu vuông góc của C lên những đường thẳng AB, AD.

a) chứng minh AB.AH + AD.AK = AC 2

b) Trên hai đoạn trực tiếp BC, CD lần lượt rước hai điểm M, N (M khác B, M không giống C) làm sao cho hai tam giác ABM và ACN có diện tích bằng nhau; BD cắt AM và AN theo thứ tự tại E và F. Chứng tỏ BM/ BC + DN/ DC = 1 với BE + DF > EF

Câu 5 đề thi siêng toán vào lớp 10 (2,0 điểm).

Cho tam giác nhọn ABC (AB

Ba điểm D, E, F theo thứ tự là chân các đường cao vẽ từ bỏ A, B, C của tam giác ABC. điện thoại tư vấn I là trung điểm của cạnh BC, phường là giao điểm của EF và BC. Đường thẳng DF giảm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF tại điểm trang bị hai là K.

a) minh chứng PB.PC PE.PF và KE tuy nhiên song cùng với BC.

Xem thêm: Tại Sao Ghi Âm Không Nghe Được Samsung Bị Mất Âm Thanh Media Hiệu Quả

b) Đường thẳng PH cắt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác HEF trên điểm trang bị hai là Q. Chứng minh tứ giác BIQF nội tiếp mặt đường tròn.

Câu 6 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn nhu cầu abc = 1. Tìm giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức

Đáp án chi tiết

*

*

*

*

*

*

3, đề thi chăm toán vào lớp 10 2019 trung học phổ thông Chuyên đường chu văn an Bình Định 

Bài 1 (2,0 điểm)

1, Giải phương trình: 3(x-1) = 5x + 2

2, mang lại biểu thức chứa căn thức

a) Tính quý giá của biểu thức A lúc x = 5

b) Rút gọn biểu thức A lúc 1 ≤ x ≤ 2

Bài 2 đề thi chuyên toán vào lớp 10 (2,0 điểm)

1, đến phương trình x2 – (m – 1) x – m = 0. Tra cứu m nhằm phương trình trên gồm một nghiệm bằng 2. Tính nghiệm còn lại

2, Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng: d1: y = 2x – 1, d2: y = x, d3: y = -3x + 2

Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng d tuy vậy song với mặt đường thẳng d3 đồng thời trải qua giao điểm của hai tuyến phố thẳng d1 và d2

Bài 3: nhị đội công nhân cùng làm tầm thường trong 4 giờ thì xong xuôi được 2/3 công việc. Nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc đội vật dụng hai thấp hơn đội đầu tiên là 5 giờ. Hỏi nếu có tác dụng riêng thì thời gian hoàn thành các bước của mỗi team là bao nhiêu?

Bài 4 đề thi siêng toán vào lớp 10: (3,5 điểm) đến đường tròn vai trung phong O, bán kính R và một đường thẳng d không giảm đường tròn (O). Dựng đường thẳng OH vuông góc với con đường thẳng d tại điểm H.

Trên đường thẳng d lấy điểm K (khác điểm H), qua K vẽ nhì tiếp tuyến đường KA cùng KB với con đường tròn (O), (A cùng B là những tiếp điểm) sao cho A cùng H nằm về nhì phía của con đường thẳng OK .

a) chứng minh tứ giác KAOH nội tiếp được trong mặt đường tròn.

b) Đường trực tiếp AB cắt đường trực tiếp OH trên điểm I. Chứng tỏ rằng IA x IB = IH x IO với I là điểm thắt chặt và cố định khi điểm K chạy trên đường thẳng d gắng định

c) khi OK = 2R, OH = R căn 3. Tính diện tích tam giá chỉ KAI theo R

Bài 5: (1,0 điểm) mang đến x, y là nhị số thực vừa lòng x

ĐÁP ÁN

*

*

*

*

*

4, đề thi chuyên toán vào lớp 10 2018 trung học phổ thông Chuyên đường chu văn an Bình Định 

*

Bài 1 (2,0 điểm) mang đến biểu thức A

a) Rút gọn gàng biểu thức A

b) Tìm những giá trị của x để A > 1/2

Bài 2 đề thi chuyên toán vào lớp 10 (2,0 điểm)

1) Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình

(1) 2x – y = 5

(2) 2 + 3y = -5

2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy mặt đường thẳng d có thông số góc k đi qua điểm M (1; -3) cắt những trục tọa độ Ox, Oy theo lần lượt tại A và B

a) xác định tọa độ các điểm A, B theo k

b) Tính diện tích s tam giác OAB khi k = 2

Bài 3 đề thi siêng toán vào lớp 10 (2,0 điểm) Tìm một số có nhị chữ số biết rằng: Hiệu của số ban đầu với số hòn đảo ngược của nó bởi 18 (số đảo ngược của một trong những là một số trong những thu được bằng cách viêt những chữ số của nó theo máy tự ngược lại) và tổng của số ban đầu với bình phương số hòn đảo ngược của nó bởi 618.

Bài 4: (3,0 điểm) cho tam giác những ABC bao gồm đường cao AH . Bên trên cạnh BC lấy điểm M tùy ý (M không trùng cùng với B, C, H ). Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AB, AC

a) minh chứng tứ giác APMQ nội tiếp được con đường tròn và khẳng định tâm O của mặt đường tròn này

b) chứng minh OH ^ PQ

c) chứng minh MP + MQ = AH

Bài 5 đề thi chăm toán vào lớp 10 (1,0 điểm) mang đến tam giác rất nhiều ABC tất cả cạnh bằng a. Nhì điểm M, N lần lượt di động trên nhị đoạn trực tiếp AB, AC làm thế nào để cho AM/ MB + AN/ NC = 1. Đặt AM = x, AN = y. Chứng tỏ MN = a – x – y.