Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5

26 đề tu dưỡng học sinh xuất sắc môn Toán lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố gắng kiến thức các dạng bài bác tập đề thi học sinh giỏi lớp 5.

Bạn đang xem: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Đây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô xem thêm ra đề ôn tập cho các em để sẵn sàng cho các kì thi HSG lớp 5.

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để cài đặt về.


Bộ đề tu dưỡng học sinh tốt môn Toán lớp 5

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 1 Đề bồi dưỡng học sinh tốt môn Toán lớp 5 - Đề 2 Đề thi học tập sinh xuất sắc lớp 5 môn Toán cấp cho tỉnh Đề, bài ôn tập học sinh tốt lớp 5 môn Toán Phiếu bài xích tập lớp 5 - Ôn tập ngủ dịch

Bộ đề tu dưỡng thi học sinh giỏi lớp 5 môn Toán có 26 đề thi giúp những em học viên củng gắng lại kỹ năng và kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Những em học viên ôn tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán, nỗ lực được kết cấu đề thi HSG cấp cho tỉnh.

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 1

Bài 1: Tính giá bán trị các biểu thức sau:

a/ 102 x 12 – (343 : 7 + 285)

Bài 2: tìm X, biết:

110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

Bài 3: Trung bình cùng của bố số là 28, số đầu tiên là 14, số máy hai hơn số thứ tía là 22. Search số trang bị hai và số sản phẩm công nghệ ba.

Bài 4: Hai thức giấc A với B bí quyết nhau 60km. Lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút một fan đi xe đạp từ thức giấc A cho tỉnh B với gia tốc 10km/giờ. đồng thời đó một tín đồ đi xe thêm máy từ tỉnh giấc B về tỉnh A với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi nhị người gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài 5: Hai anh em Tuổi cùng Thơ chia nhau một miếng khu đất hình thang vuông ABCD có đường cao 45m. Đáy bé nhỏ bằng 3/5 đáy khủng và hiệu thân hai lòng là 42m .

Xem thêm: Quần Xe Đạp Có Tấm Đệm Mông Xe Đạp, Quần Yếm Đi Xe Đạp Sooner

a/ Tính diện tích s miếng khu đất hình thang vuông ABCD.

b/ Tìm diện tích s đất đã phân tách cho Tuổi cùng Thơ.

Đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5 - Đề 2

Bài 1:

Tính giá trị những biểu thức sau:

a/ 2000 + (32,4 : 3 – 2,8) x 0,25

b/ 97 x 29 + 29 x 2 + 29

c/ 200 : 2 x 29

Bài 2:

Tìm X, biết:

42 – X = 105 : 15 + 18

Bài 3:Trung bình cùng của hai số bởi 14. Hiểu được 1/3 số thứ nhất bằng 1/4 số đồ vật hai. Kiếm tìm số đó.

Bài 4: Một tủ sách có 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Chống thứ nhất chứa đựng nhiều hơn năng thứ hai 12 quyển. Số ngăn sách trong ngăn thứ ba bằng 2/5 tổng số sách trong tủ. Tìm kiếm số sách trong mỗi ngăn tủ đó.

Bài 5: Một miếng đất hình thang vuông ABCD tất cả đáy khủng 126m, đáy bé nhỏ 24m và chiều cao kém đáy béo 58m, bạn ta cắt một phần của miếng đất để mở đường (như hình vẽ).

Tìm diện tích s phần đất ABCE đã bị cắt, biết EC = 1/3 DC

Đề thi học tập sinh tốt lớp 5 môn Toán cấp cho tỉnh

Đề, bài xích ôn tập học tập sinh tốt lớp 5 môn Toán

Trong thời gian ôn tập sinh sống nhà, ngoài những đề nâng cao, đề thi học viên giỏi, các em ôn tập những bài tập nghỉ dịch sau đây:

Phiếu bài bác tập lớp 5 - Ôn tập ngủ dịch

Phiếu bài bác tập ôn trong nhà lớp 5 tiên phong hàng đầu - nghỉ dịch Corona Phiếu bài bác tập ôn ở nhà lớp 5 số 2 - ngủ dịch Corona Phiếu bài xích tập ôn ở nhà lớp 5 số 3 - ngủ dịch Corona Phiếu bài tập ôn trong nhà lớp 5 số 4 - ngủ dịch Corona Phiếu bài bác tập ôn ở trong nhà lớp 5 số 5 - nghỉ dịch Corona Phiếu bài tập ôn trong nhà lớp 5 số 6 - nghỉ ngơi dịch Corona Phiếu bài xích tập ôn ở nhà lớp 5 số 7 - nghỉ ngơi dịch Corona Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 5 số 8 - nghỉ ngơi dịch Corona Phiếu bài xích tập ôn trong nhà lớp 5 số 9 - nghỉ dịch Corona