Dựa vào chu kỳ kinh nguyệt để thụ thai và tránh thai an toàn

Việc nắm vững chu kỳ kinh nguyệt an toàn sẽ giúp chị em xác định đúng mực vòng kinh và ngày rụng trứng. Từ bỏ đó, tính được ngày thụ thai và tránh giảm thai an toàn.

Đề cập mang lại chủ đề này,