Bài 2: Cải Tạo, Tu Bổ Vườn Tạp

Đây dạng mẫu mã câu thụ động trong kết cấu ngữ pháp giờ Anh. Đối với những người học nước ngoài ngữ, tự vựng và cấu trúc là nhì phần bắt buộc phải học để hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo ngữ điệu này.

Bạn đang xem: Bài 2: cải tạo, tu bổ vườn tạp

Hôm nay, Step Up sẽ chia sẻ tới bạn kiến thức và kỹ năng về công thức, biện pháp dùng, bài xích tập thực hành về câu tiêu cực nhằm giúp cho bạn tránh nhầm lẫn khi biến đổi từ thể dữ thế chủ động sang tiêu cực nhé. Cùng lấy giấy bút để cảnh báo lại ngay nào!


Nội dung bài xích viết


1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà công ty ngữ là fan hay vật chịu ảnh hưởng của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi đó. Thì của câu bị động bắt buộc tuân theo thì của câu chủ động.

*
*
*
*

6. Phân biệt bí quyết dùng by cùng with

Nếu là bạn hoặc thiết bị trực tiếp khiến ra hành vi thì cần sử dụng ‘by’, loại gián tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

Xem thêm: Tạo Dáng Với Quần Ống Rộng, Bí Quyết Giúp Chân Dài Miên Man

The rabbit was shot by the hunter.

7. Bài bác tập câu tiêu cực trong giờ đồng hồ Anh với đáp án

Bài tập câu bị động:

Bài 1: Chuyển các câu sau sang câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother. She lends her friend his new dress. He left his relatives seven million dollars. The shop manager handed these gifts lớn the customer. The board of directors awarded the first prize to the outstanding employee. Has she sent the christmas cards khổng lồ her family? We gave Anna some apples and some rose flowers. My father moved the fridge to the second floor. My mother bought some cups of coffee to the visitors in the kitchen. The manager didn’t take the cảnh báo to the assistant.

 

Bài 2: phân tách dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic. John got David (type) ……………… his paper. We got our house (paint) ……………… last month. Dr James is having the students (write ) ………………. A composition Laura got her transcripts (send) ………………. To the university. Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow. Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage lớn her car?

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother. Her new dress are lent khổng lồ her friends (by her). Seven million dollars was left to lớn his relatives (by him). These gifts were handed lớn the customer (by the cửa hàng manager). The first prize was awarded to the outstanding (by the board of directors). Have the christmas cards been sent lớn her family? Ann was given some apples & some rose flowers (by us). The fridge was moved to lớn the second floor (by my father). Some cups of coffee were brought lớn the visitors in the kitchen (by my mother). The note wasn’t taken lớn the assistant (by the manager).

Bài 2: